Sophiahemmet

disputation

Utbildning, Maj 7, 2024

Ljusning för patienter med kronisk bihåleinflammation

Ny forskning från Sophiahemmet Högskola visar att specifika inflammatoriska ämnen bidrar till kronisk bihåleinflammation. Tidig upptäckt av sjukdomen kan leda till att patienter får rätt medicinsk behandling, innan tillståndet förvärras.

Utbildning, Nov 23, 2023

Enzym kan förutspå Alzheimer

Ny forskning från Sophiahemmet Högskola befäster kopplingen mellan diabetes och Alzheimers sjukdom genom enzymet IDE. Ett blodprov som visar på sjunkande IDE skulle kunna fånga upp Alzheimer i ett mycket tidigt skede och leda till effektivare behandling av sjukdomen.

Utbildning, Okt 26, 2023

Psykologiskt stöd hjälper personer med diabetes

Psykologiskt stöd förbättrar förutsättningarna för det psykiska välmåendet för personer med diabetes typ 1. Det visar ny forskning från Sophiahemmet Högskola

Utbildning, Sep 29, 2023

Stegräknare motiverar till ökad rörelse

Det är välkänt att fysisk aktivitet kan ge stora hälsovinster. Trots det har hälso- och sjukvården svårt att stödja patienter till att röra sig. I sin avhandling konstaterar Kristina Larsson att stegräknare kan vara ett sätt att motivera till mer rörelse.

Utbildning, Sep 28, 2023

Personlig vinst med självständigt arbete

Sjuksköterskestudenter upplever det självständiga arbetet under studierna som positivt. De känner sig mer delaktiga och har ett mer akademiskt förhållningssätt till den egna professionen. Det visar ny forskning från Sophiahemmet Högskola.

Utbildning, Sep 19, 2023

Historisk dag för Sophiahemmet Högskola

Nu är det äntligen dags för Sophiahemmet Högskolas första disputation. En historisk händelse och frukten av en lång och målmedveten satsning på forskning och kvalitet.

Utbildning, Apr 28, 2023

Studenter vill pröva sina vingar

Sjuksköterskestudenters upplevelse av utbildningen är viktig för deras framtida arbete. Det visar en färsk doktorsavhandling om vad studenter vid Sophiahemmet Högskola tycker om utbildningens teoretiska och praktiska moment.

Utbildning, Dec 9, 2022

Smärta efter förlossning tas inte på allvar

Smärta efter graviditet och förlossning innebär en risk att utveckla långvarig smärta som kan bli bestående. Men den trivialiseras ofta av vården visar Beata Molins avhandling där hon kartlagt kvinnors upplevelser av smärta och hur den hanteras av vården.

Utbildning, Nov 29, 2022

Livsförlängande behandling av prostatacancer en balansgång

Möjligheterna till livsförlängande behandling för män med spridd prostatacancer har ökat det senaste decenniet. Dock saknas det fortfarande kunskap om deras erfarenheter av beslut kring behandlingen. Det vill Sandra Doveson, som nu disputerar i ämnet, ändra på.

Utbildning, Jan 21, 2022

Rätt kompetens viktig vid kris

Hur förberedd är akutsjukvården i Stockholm inför en kris? Det är den centrala frågan i Jason Murphys doktorsavhandling som visar att det finns förbättringspotential och att utfallet beror på situationen.

Forskning, Utbildning, Maj 28, 2021

Sociala medier viktig kanal för infertila

Ofrivillig barnlöshet kan orsaka stort lidande för de drabbade och kunskapen om deras livssituation är låg. Ny forskning visar att sociala medier kan vara ett stort stöd.

Forskning, Mar 27, 2020

Ny metod ger säkrare graviditet

En ny metod som går ut på att uppmärksamma fostrets rörelser under graviditeten kan leda till ökat välmående för barnet vid födsel och att risken för kejsarsnitt minskar. Metoden kallas Mindfetalness och Sophiahemmet Högskolas Anna Akselsson presenterar nu studien i sin avhandling.

Forskning, Mar 6, 2020

Talesperson för människor med kognitiv sjukdom

– Jag hoppas ge röst åt människor som lever med kognitiv sjukdom och deras närstående. Det är viktigt att de får komma till tals så att vården ger dem rätt stöd, säger Marie Tyrrell som i dag lägger fram sin avhandling vid Sophiahemmet Högskola.