Sophiahemmet
Utbildning, Dec 1, 2022

21 miljoner till forskarutbildning

Sophiahemmet Högskola har, tillsammans med tre andra lärosäten, beviljats 21 miljoner kronor i forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Uppdraget är att bedriva forskarskola för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Mest lästa Senaste

Unga intresserade av högskolan

21 miljoner till forskarutbildning

Livsförlängande behandling av prostatacancer en balansgång

”Sök psykologhjälp när hela livet påverkas”

Robotkirurgi räddningen för Jonas

Sophiahemmet avlastar akutvården

Hälsoundersökning för ett friskt liv

Vill bidra till sjukvården

Ett val hur vi åldras

Coronapandemin – så här hjälps vi åt!

Utbildning, Nov 29, 2022

Livsförlängande behandling av prostatacancer en balansgång

Möjligheterna till livsförlängande behandling för män med spridd prostatacancer har ökat det senaste decenniet. Dock saknas det fortfarande kunskap om deras erfarenheter av beslut kring behandlingen. Det vill Sandra Doveson, som nu disputerar i ämnet, ändra på.

Sjukvård, Nov 25, 2022

”Sök psykologhjälp när hela livet påverkas”

Om du känt dig nedstämd en längre tid, har svårt att sova eller befinner dig i en livskris kan du behöva professionell hjälp. Therese Norman, psykolog på Hälsocentralen Sophiahemmet, svarar på frågor om när det är lämpligt att söka psykologhjälp och vad hon kan bidra med.

Sjukvård, Nov 22, 2022

Robotkirurgi räddningen för Jonas

– Sök läkare, det finns hjälp att få mot prostataförstoring, säger Jonas som i höstas opererades med hjälp av robotkirurgi. I dag är besvären helt borta och han kan leva som vanligt igen.

Sjukvård, Nov 9, 2022

Långa vårdrelationer en vinst för alla

Att patienter återkommande träffar samma läkare är värdefullt för både patient och läkare. Elias Engström, specialist i allmänmedicin på Hälsocentralen Sophiahemmet förklarar vad kontinuitet i vården innebär och varför det är viktigt.

Sjukvård, Nov 1, 2022

Många fördelar med teledermatoskopi

Rad Moezzi, specialist i allmänmedicin på Husläkarmottagningen Sophiahemmet, svarar på frågor om teledermatoskopi, som innebär att hudläkare granskar misstänkta hudförändringar på distans.

Sjukvård, Okt 18, 2022

Carlakliniken – efterfrågat tillskott i Stockholms gynekologi

På bara tre år har den privata gynekologiska kliniken Carlakliniken vid Sophiahemmet vuxit sig stor. Men grundarna känner sig inte klara än. Målet är att ta emot långt fler patienter än vad man gör idag.

Se fler artiklar