Sophiahemmet
Utbildning, Dec 5, 2019

Lösningar för framtidens kompetensförsörjning inom vården

Det behövs fler insatser framöver för att lyckas med att säkra framtidens kompetensförsörjning inom vården. Bland annat krävs ökade synergieffekter mellan myndigheter, effektivare utbildning, tydligare språkstöd och nätverksmöjligheter för nyanlända. Det är några förslag på lösningar som kom fram under en konferens om framtidens kompetensförsörjning inom vården.

Senaste Mest lästa

Introduktionsutbildning i svensk hälso- och sjukvård ger hopp

Lösningar för framtidens kompetensförsörjning inom vården

Unga idrottare behöver balans

Fastighetstekniker med koll på det mesta

Så minskar risken för diabetes typ 2

Matilda Ernkrans ger Sophiahemmet vitsord

Eva Skillgate – forskare med passion för folkhälsa

Arcademy – ny klinik vid Sophiahemmet

Så minskar risken för diabetes typ 2

Globala mål för Sophiahemmets hållbarhetsarbete

Utbildning, Nov 20, 2019

Unga idrottare behöver balans

Fredrik Johansson, naprapat och forskare på Sophiahemmet Högskola, svarar på frågor om unga och träning.

Sjukvård, Nov 18, 2019

Fastighetstekniker med koll på det mesta

Sjukvård, Nov 14, 2019

Så minskar risken för diabetes typ 2

Christina Iskull, diabetessjuksköterska vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet svarar på frågor om diabetes typ 2.

Utbildning, Okt 29, 2019

Matilda Ernkrans ger Sophiahemmet vitsord

Forskning, Okt 17, 2019

Eva Skillgate – forskare med passion för folkhälsa

Att hjälpa människor att må bättre - så beskriver professor Eva Skillgate sitt uppdrag på Sophiahemmet Högskola. Här tycker hon att hennes forskningsområde – kopplingen smärta och psykisk ohälsa – får den viktiga uppmärksamhet det förtjänar.

Sophiahemmet, Okt 8, 2019

Globala mål för Sophiahemmets hållbarhetsarbete

Fokus på patientsäkerhetsarbete, att förbereda studenterna för ett hållbart arbetsliv och se över fastighetsförvaltningen. Det är bara några av aktiviteterna när Sophiahemmet nu uppdaterar sin hållbarhetsplan. Tanken är att bidra till, och ge samtliga medarbetare kunskap om FN:s globala mål.