Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

”Rekommenderar verkligen kursen i demensvård”

Utbildning, Jun 7, 2022

– Efter utbildningen har biståndshandläggarna blivit mer flexibla och säkra i sina uppdrag. Det tycker Linda Arvidsson, utvecklingssekreterare i Malmö stad, som låtit några av sina medarbetare gå en utbildning om demensvård anordnad av Sophiahemmet Högskola.

Antalet äldre i Sverige ökar och med det drabbas också fler av demenssjukdomar. Därför har Malmö stad tagit fram en strategi i syfte att utveckla medarbetarnas kompetens när det gäller att arbeta med personer som har en demenssjukdom. Det gäller inte minst biståndshandläggarna som i sitt arbete möter och planerar för personer som drabbats av sjukdomen. En uppgift som kräver god förståelse för vad demens innebär, både för den enskilde och för de närstående.

Distansutbildning

Under våren gick tolv biståndshandläggare distansutbildningen ”Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv” som ges i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Till hösten ska ytterligare sju medarbetare delta. Linda Arvidsson, utvecklingssekreterare vid hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen i Malmö stad, liksom biståndshandläggarna själva är mycket nöjda med resultatet av utbildningen.

– Biståndshandläggarna har blivit mer professionella och trygga i att utföra sitt uppdrag. De arbetar mer i team och stödjer varandra i utredningarna, säger hon.

Nya perspektiv

Inte minst har utbildningen gett nya perspektiv på hur en demenssjukdom kan yttra sig och vilket stöd närstående kan behöva.

– En annan fördel med Sophiahemmet Högskolas utbildning är att den är webbaserad. Det gör att många fler har möjlighet att delta än om utbildningen skulle hållas på plats. Jag kan verkligen rekommendera den, säger Lina Arvidsson.

Fakta:
Utbildning: Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv
Ger: 7,5 högskolepoäng, kvartsfart
Undervisningsform: Webbaserad distansutbildning
Behörighet: Grundläggande behörighet, verksam som biståndshandläggare

Text: Inger Sundelin
Foto: Sanna Dolck Wall

Läs mer om utbildningen