Sophiahemmet
Forskning

Rätt kompetens viktig vid kris

Utbildning, Jan 21, 2022

Hur förberedd är akutsjukvården i Stockholm inför en kris? Det är den centrala frågan i Jason Murphys doktorsavhandling som visar att det finns förbättringspotential och att utfallet beror på situationen.

Om en krissituation uppstår finns inget entydigt svar på hur väl förberedd akutsjukvården i Stockholm är. Det beror på vad det är för händelse, vilken tid på dygnet den sker och vilken kunskap och erfarenhet personalen har.

– Det finns vilja och stort engagemang hos både ledning och sjuksköterskor. Tack vare det kommer många incidenter kunna hanteras bra, men systemet är sårbart och har brister, säger Jason Murphy.

Studien omfattar två delar. Den ena handlar om att se på vilken kompetens sjuksköterskor inom akutsjukvård bör ha. Den andra delen undersöker sjukhusens ledningsberedskap.

Sjuksköterskor överskattar kompetens

Jason Murphy konstaterar i studien att katastrofkompetensen hos sjuksköterskor på Stockholms akutmottagningar generellt är för låg, samtidigt som de själva överskattar sina förmågor. Han menar att orsaken till kompetensbristen är att träning och utbildning i krishantering prioriterats ned genom åren. Det finns inte heller samma ”luft” i systemet som för 10-15 år sedan eftersom antalet sängplatser i akutvården dragits ned, samtidigt som personaltätheten minskat.

– Min slutsats är att sjuksköterskorna inte är där de bör vara kompetensmässigt, det finns förbättringspotential, säger Jason Murphy.

Ledningen för reaktiv

2016 simulerade akutsjukhusen i Stockholm sin beredskap inför en attack eller kris. De jobbade enligt sina katastrofplaner och deras respons bedömdes. Utifrån olika scenarios skulle de fatta olika beslut – som att ställa in icke akut vård och frisätta nödvändiga resurser.

– De fattade tydliga och bra beslut, men var för reaktiva. Där låg svagheten. Ledningsfunktioner behöver tänka framåt och vara mer proaktiva, säger Jason Murphy.

Förutom ökad proaktivitet är ett välfungerande och tillförlitligt informationsflöde viktigt för en effektiv krishantering. 2017 inträffade terrordådet på Drottninggatan. Efter det intervjuade Jason Murphy beredskapssamordnare på sjukhusen för att se om det fanns skillnader mellan den planerade beredskap man övat 2016 och den faktiska händelsen 2017.

– Det gav oss en annan bild. Framförallt handlade det om den osäkerhet som genomsyrade 2017 med falska rykten och obekräftad information. Samtidigt var det tyst från den regionala ledningen. Man hade övat på ett visst sätt men verkligheten visade sig vara annorlunda.

Jason Murphy hoppas att hans forskning ska leda till konkreta förändringar genom att utbildningar och träningar justeras så att kompetensen inom krishantering höjs.

– Krisberedskap är lite som ett blankt papper, det är inte många som forskat inom området. Min ambition är att göra skillnad i samverkan med sjukvården och genom studien har vi en bra bas att utgå från. Det är viktigt att forskning går ihop med praktiskt arbete och leder till positiv förändring, säger han.

Fakta
Forskningsstudien Hospital Incident Command Groups’ and Emergency Department Registered Nurses’ Disaster Preparedness har genomförts av Jason Murphy under perioden 2014-2021. Disputation 21 januari 2022.

Jason Murphy är klinisk adjunkt vid Sophiahemmet Högskola och undervisar sjuksköterskestudenter och befintliga sjuksköterskor inom akutsjukvård. Han är också doktorand vid Karolinska Institutet och har en bakgrund inom den amerikanska marinkåren, där han var specialist inom antiterrorism.

Läs mer om Jason Murphy
Läs mer om Sophiahemmet Högskola

Text: Marie Skeppstedt
Bild: Pia Hultkrantz