Sophiahemmet
Forskning

Studenter vill pröva sina vingar

Utbildning, Apr 28, 2023

Sjuksköterskestudenters upplevelse av utbildningen är viktig för deras framtida arbete. Det visar en färsk doktorsavhandling om vad studenter vid Sophiahemmet Högskola tycker om utbildningens teoretiska och praktiska moment.

– Målet och förhoppningen med den nya forskningen är att förståelsen och samverkan mellan teoretisk och klinisk utbildning ska stärkas, berättar Susanne Lundell Rudberg som nu disputerar i ämnet.

Studien visar bland annat att två av tre studenter föredrar praktiska övningar snarare än teoretisk inlärning. Många har svårare för de teoretiska kurserna liksom forskningskursen, då de skriver en uppsats, men upplever en lättnad när de när de väl kommer i gång med skrivandet. Vid sin första vårdpraktik vill studenterna utmanas och verkligen testa de teoretiska kunskaperna.

– De vill ju så gärna pröva sina vingar ute i verksamheten och känna att de gör skillnad för patienterna. För de flesta är inte lönen det viktigaste, utan att arbetet ska kännas meningsfullt och givande, säger Susanne Lundell Rudberg.

När studenterna som deltog i forskningsstudien fick formulera egna förslag inför sitt framtida yrkesliv stod samverkan över professionsgränserna högt på önskelistan. De var också positiva till vidareutbildning tillsammans med andra professioner inom vården.

Läs mer om forskning vid Sophiahemmet Högskola
Läs mer om Susanne Lundell Rudbergs forskning