Sophiahemmet
Forskning

Stegräknare motiverar till ökad rörelse

Utbildning, Sep 29, 2023

Det är välkänt att fysisk aktivitet kan ge stora hälsovinster. Trots det har hälso- och sjukvården svårt att stödja patienter till att röra sig. I sin avhandling konstaterar Kristina Larsson att stegräknare kan vara ett sätt att motivera till mer rörelse.

Varför har du valt att forska om hur vården kan stödja personer till mer fysisk aktivitet?
– Vi vet att fysisk aktivitet kan ge stora hälsovinster. Men idag saknas det bra metoder för primärvården att stödja patienter att bli mer fysiskt aktiva. Jag är intresserad av hur vi kan utveckla metoder som kan underlätta det.

Hur har du gått till väga?
– Jag har utgått från ett insamlat datamaterial från forskningsprojektet Sophia Step Study. Där har man undersökt om personer med diabetes typ 2, eller risk att utveckla sjukdomen, kan öka sin fysiska aktivitet med hjälp av stegräknare, med eller utan rådgivande samtal.
Jag har jämfört deltagarna som fått stegräknare och samtal med en kontrollgrupp och sedan de som enbart fått stegräknare mot samma kontrollgrupp.
Jag har även gjort en intervjustudie med hälso- och sjukvårdspersonal för att ta reda på vilka utmaningar och möjligheter de ser när det kommer till att stödja personer med metabola riskfaktorer till att bli mer fysiskt aktiva.

Vad kom du fram till i dina studier?
– Vi såg ingen effekt på långtidsblodsocker eller andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Inte heller var det någon väsentlig skillnad mellan de som fick rådgivande samtal och de som inte fick det. Däremot kunde vi se att stegräknare hade effekt. Deltagarna som hade tillgång till stegräknare behöll sin fysiska aktivitetsnivå under hela tvåårsperioden som studien pågick. I kontrollgruppen minskade den fysiska aktiviteten.

Vad kan vården göra för att bli bättre?
– Det finns mycket som hälso- och sjukvården kan göra för att stödja personer till ökad fysisk aktivitet, men hälso- och vårdpersonalen pekade också på en rad utmaningar. Från patientens egen inställning till personalens kompetens och ledningens stöd i form av resurser och ekonomi.

Hur kan din forskning bidra till förbättrat stöd kring fysisk aktivitet?
– Stegräknare kan vara ett sätt att stödja personer till ökad fysisk aktivitet. Den största hälsovinsten är om vi kan nå dem som är minst aktiva. På en övergripande plan är det mer komplicerat. Här finns både hinder och möjligheter på flera nivåer, och i slutänden handlar det om prioriteringar.

Läs mer om Kristina Larsson
Läs mer om forskning på Sophiahemmet Högskola
Läs om Historisk dag för Sophiahemmet Högskola

Text: Inger Sundelin