Sophiahemmet
Forskning

Personlig vinst med självständigt arbete

Utbildning, Sep 28, 2023

Sjuksköterskestudenter upplever det självständiga arbetet under studierna som positivt. De känner sig mer delaktiga och har ett mer akademiskt förhållningssätt till den egna professionen. Det visar ny forskning från Sophiahemmet Högskola.

Ani Henttonen, adjunkt och doktorand vid Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet, du disputerar nu med en avhandling om nyttan av det obligatoriska självständiga arbetet som görs under sjuksköterskeutbildningen. Vad har du undersökt?
– Jag har intervjuat sjuksköterskestudenter om genomförandet av det självständiga arbetet och även legitimerade sjuksköterskor om nyttan av att ha skrivit ett självständigt arbete.

Vad visade dina studier?
– Att det självständiga arbetet har en stor betydelse för hur sjuksköterskor förhåller sig till evidens, organisation och inte minst patienter. De tycker att det självständiga arbetet har en positiv inverkan på deras självförtroende avseende förmåga att argumentera med olika aktörer. De upplever sig mer kunniga och delaktiga och att de har ett mer akademiskt förhållningssätt till den egna professionen. De ser också att arbetet gett dem en personlig vinst och en ökad kapacitet att delta i samhällsdebatten.

Fanns det några som hade en annan åsikt?
– Bland de legitimerade sjuksköterskorna finns det vissa som menar att det självständiga arbetet mest är en skrivbordsprodukt och ett måste för att följa det akademiska regelverket.

Hur kan din forskning göra nytta för patienterna?
– Sjuksköterskor som upplever en nytta av sitt självständiga arbete har sannolikt en större trygghet att ifrågasätta och tänka kritiskt kring vård av patienter, i stället för att bara följa riktlinjer. De får också mandat att, på en strukturell nivå, göra sin röst hörd gentemot makthavare och kan på så vis bidra till en förbättrad vård.

Finns det något som kan förbättras gällande självständigt arbete på utbildningen?
– Ja, självständiga arbetet får ett mervärde om det kan kopplas till yrkesutövningen och överbrygga det akademiska med det konkreta arbetet. Det är viktigt att studenterna får skriva om ämnen de brinner för och inte begränsas av ett fåtal ämnesval. Det behövs också ett fackbibliotek med ett bra utbud för sjuksköterskor som arbetar i hälso- och sjukvården.

Text: Maria Zaitzewsky Rundgren

Läs mer om Ani Henttonen
Läs mer om forskning på Sophiahemmet Högskola