Sophiahemmet

diabetes

Sjukvård, Feb 16, 2024

Ny metod för upptäckt av nervskador

Sophiahemmet är den första privata vårdgivaren i Sverige som använder Diabetes Foot Screening - en helt ny teknik för att upptäcka tidiga förändringar av känseln i fötterna hos personer med diabetes. Metoden gör det möjligt att snabbare sätta in förebyggande behandling för att undvika komplikationer som nervskador i fötterna kan föra med sig, såsom exempelvis fotsår med i värsta fall amputation som följd.

Sjukvård, Nov 14, 2023

Så minskar du risken för diabetes

Diabetes typ 2, står i dag för 90 procent av alla diabetessjukdomar och är den sjukdom som ökar mest i världen. Sjukdomen kan föra med sig en rad olika komplikationer men den drabbade kan själv kan påverka förloppet.

Sjukvård, Aug 18, 2022

Fotsjukvård nu på Sophiahemmet

Nu erbjuds fotsjukvård på Sophiahemmet till både husläkarmottagningens listade patienter och privat betalande kunder. Monica Stahl heter Sophiahemmets nytillträdda fotterapeut.

Forskning, Sjukvård, Nov 12, 2021

Ett av medicinhistoriens största genombrott fyller 100

Det är 100 år sedan insulinet upptäcktes och revolutionerade behandlingen av diabetes. En sjukdom som gått från att vara en dödsdom till att bli en kronisk sjukdom som kan behandlas och är fullt möjlig att leva med.

Forskning, Sjukvård, Utbildning, Jun 18, 2021

Kan AI förbättra diabetesvården?

Fakta om glukosnivåer är viktiga för att kunna ge patienter med typ 2-diabetes anpassade livsstilsråd. I en ny forskningsstudie studeras nu om artificiell intelligens kan bidra till en bättre behandling.

Sjukvård, Nov 13, 2020

Diabetesfoten kräver varsamhet

Kerstin Helmer, leg. ortopedingenjör vid Camp Pro Ortopedteknik Sophiahemmet, svarar på frågor om hur patienter med diabetes ska sköta sina fötter för att undvika allvarliga komplikationer.