Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Ny metod för upptäckt av nervskador

Sjukvård, Feb 16, 2024

Sophiahemmet är den första privata vårdgivaren i Sverige som använder Diabetes Foot Screening – en helt ny teknik för att upptäcka tidiga förändringar av känseln i fötterna hos personer med diabetes. Metoden gör det möjligt att snabbare sätta in förebyggande behandling för att undvika komplikationer som nervskador i fötterna kan föra med sig, såsom exempelvis fotsår med i värsta fall amputation som följd.

Undersökningsmetoden med Diabetes Foot Screening finns på:
Försäkringsmottagningen Sophiahemmet
och på:
Hälsocentralen Sophiahemmet