Sophiahemmet
Fråga specialisten

Så minskar du risken för diabetes

Sjukvård, Nov 14, 2023

Diabetes typ 2, står i dag för 90 procent av alla diabetessjukdomar och är den sjukdom som ökar mest i världen. Sjukdomen kan föra med sig en rad olika komplikationer men den drabbade kan själv påverka förloppet.

Vad beror den stora ökningen av diabetes typ 2 på?
I Sverige handlar det dels om att vi blir allt äldre, dels om ändrad livsstil. Vi är mer stillasittande och äter mer onyttig mat, vilket leder till övervikt. Just kopplingen mellan övervikt och diabetes typ 2 är stark. Det finns också en ärftlighetsfaktor.

Vad händer i kroppen vid diabetes typ 2?
Kroppen blir insulinresistent, vilket innebär att muskelcellerna inte kan ta socker från blodet in i cellerna. Det leder till att nivån av socker i blodet blir för hög.

Vilka är symptomen?
Den som har en mild form av diabetes typ 2 har i princip inga symptom alls. Många kan ha sjukdomen utan att veta om det så det finns ett stort mörkertal. Klassiska symptom är trötthet, muntorrhet, ökad törst och stora urinmängder.

Hur behandlas sjukdomen?
I första hand ordineras motion och omläggning av kosten. För många kan det räcka med dagliga promenader, öka intaget av grönsaker och fullkornsprodukter samtidigt som de drar ner på kaffebröd, söta drycker och annat som innehåller socker. Andra kan behöva läkemedel i form av tabletter som ökar cellernas känslighet för insulin. I vissa fall krävs insulinbehandling i form av injektioner.

Vad finns det för risker?
Vi vet att risken för hjärt-kärlsjukdomar och stroke ökar. Även njurar och ögon kan ta skada. Det finns också risk för att känseln i fötterna blir nedsatt med svårläkta sår som följd.

Går det att bli frisk?
Patienter som lägger om kosten, börjar motionera och går ner i vikt kan få helt normala blodsockervärden. Men bryts de goda vanorna stiger värdena igen.
Vad är det bästa rådet till de som oroar sig för att insjukna i diabetes typ 2?
Det viktigaste är att undvika övervikt – särskilt bukfetma – genom att vara fysiskt aktiv och att äta nyttigt. Det är också klokt att sluta röka och försöka stressa mindre. Kontrollera gärna blodsockret en gång per år, speciellt om sjukdomen finns i släkten.

Läs mer om Sophiahemmet Sjukhus
Läs mer om diabetesvård på Sophiahemmet