Sophiahemmet
Fråga specialisten

Viktigt vårda din diabetes

Sjukvård, Apr 14, 2021

Det är viktigt att en person med diabetes tar hand om sin sjukdom på bästa sätt. Stefan Sjöberg, specialist i diabetologi, internmedicin och endokrinologi vid Försäkringsmottagningen Sophiahemmet berättar varför.

Varför bör en person med diabetes tar hand om sin sjukdom på bästa sätt?
Diabetessjukdom är förknippat med en ökad risk för bland annat hjärtkärl-sjukdomar, njursjukdomar och ögonsjukdomar. Genom att ha en bra kontroll på blodsocker, blodfetter och blodtryck kan risken för sjukdom minska påtagligt.

Hur förebyggs kommande komplikationer?
Många patienter som insjuknar i diabetes typ 2 är överviktiga. Dessa personer bör förändra sitt kostintag genom att äta annorlunda och mer kontrollerat med till exempel mer grönsaker och undvika raffinerat socker. Det är viktigt att regelbundet kontrollera sitt blodsocker för att se till att det ligger på en ändamålsenlig nivå. Motion påverkar blodsockret i rätt riktning, men även faktorer som stress och sömn avspeglar sig i blodsockernivåerna.

Vad beror ett för högt blodsocker på?
Det beror på att behandlingen inte är tillräckligt bra. Att medicineringen inte är rätt eller att patienten får i sig för mycket energi eller rör på sig för lite. När blodsockret ligger nära normalt har patienten lyckats med behandlingen.

Vad ingår i en bra diabetesbehandling?
En bra diabetesbehandling innebär att patienten mår bra. Den innehåller ofta medicinering ordinerad av läkare och egenbehandling i form av motion och god kosthållning. Förbättrad blodsockerkontroll gör många gånger att patienten känner sig piggare och starkare ganska omgående. Många blir motiverade att sköta sin diabetes när de förstår värdet av det på både kort och lång sikt.

Hur ska patienter med diabetes förhålla sig till sin sjukdom?
Det viktiga är att acceptera att man fått sjukdomen och förstå varför den ska behandlas. Med förståelsen kommer motivationen att ta hand om sig på bästa sätt. Patienterna har väldigt mycket att vinna på att förbättra sina blodsockernivåer. Det handlar ju i slutändan om att må bra just nu men även om att faktiskt förlänga sitt liv.

När måste en person som insjuknar i diabetes börja mäta sina blodsockernivåer?
Det bör ske i ett tidigt skede efter att patienten fått sin diagnos. En patient med diabetes bör göra allt den kan för att få en bra blodsockerkontroll. Det som görs idag kan påverka hälsan till det bättre långt fram i livet.

Vad är dina viktigaste tips för att få till en bra diabetesbehandling?
Följ blodsockret regelbundet och se till att gå ner i vikt om du är överviktig. Ha en regelbunden kontakt med både läkare och diabetessjuksköterska och se till att de gör kontroller av blodfetter, äggvita i urin samt följer långtidsvärdet av blodsockret. Det är också väldigt viktigt att regelbundet undersöka blodtryck och ögonbottnar samt vårda fötterna för att motverka sårbildning.

Läs mer om Försäkringsmottagningen

Text: Pia Hultkrantz
Foto: Karin Boo