Sophiahemmet
Fråga specialisten

Långa vårdrelationer en vinst för alla

Sjukvård, Nov 9, 2022

Att patienter återkommande träffar samma läkare är värdefullt för både patient och läkare. Elias Engström, specialist i allmänmedicin på Hälsocentralen Sophiahemmet förklarar vad kontinuitet i vården innebär och varför det är viktigt.

Vad innebär kontinuitet?
– Att patienten så långt som möjligt får träffa samma läkare, sjuksköterska eller annan vårdgivare varje gång. Det ger oss möjlighet att lära känna patienten och vice versa. Förtroende och tillit växer fram och vi får djupare kunskap om vad som viktigt för varje enskild patient.

Du har arbetat i Norge i flera år. Vad har du för erfarenheter därifrån?
– Norge har sedan länge ett system som bygger på att patienterna träffar samma läkare i mycket hög utsträckning. Det är en relation, ett samarbete, som ofta pågår i många år där läkaren följer sin patient genom livets alla skeden. För många patienter kan läkaren då utgöra ett ovärderligt stöd. Det är något vi alla behöver förr eller senare.

Vad betyder kontinuitet för patienten?
– Samtalet kan ta vid där det slutade förra gången och patienten behöver inte berätta samma saker gång på gång. När patienterna känner sig trygga med sin läkare vågar de ta upp svåra saker, sådant som de inte skulle nämna vid ett första möte. Det kan till exempel vara psykiska problem eller en besvärlig hemmasituation som påverkar den fysiska hälsan.

Och vad betyder kontinuitet för dig som läkare?
– När varje besök utgör en länk i en konstruktiv kedja blir det lättare att tidigt upptäcka förändringar, göra rätt bedömningar, föreslå relevanta åtgärder och stödja patienten på rätt sätt. När jag känner min patient kan jag individanpassa mitt bemötande. Någon kanske vill veta allt om sin sjukdom, en annan vill inte få för många detaljer. Dessutom vet jag vilka undersökningar som redan är gjorda och kan fokusera på det som är viktigast just nu.

Vad har vi att vinna på ökad kontinuitet i vården?
– Hela samhället skulle vinna på det, både hälsomässigt och ekonomiskt. Hög kontinuitet ökar kvaliteten på vården samtidigt som det sparar resurser. Hög kontinuitet leder till färre besvärliga extra undersökningar, kortare sjukskrivningsperioder och minskad risk för felaktig läkemedelsbehandling, något som kostar miljardbelopp. Dessutom bidrar det till en bättre arbetsmiljö.

Finns det några nackdelar med kontinuitet?
– Inte som jag ser det. Naturliga avbrott förekommer ju ändå ibland, som vid fortbildning eller ledighet. Att patienter då och då får träffa en annan läkare än den ordinarie behöver inte vara dåligt. Nya möten kan leda till nya uppslag och idéer som kan vara värdefulla för patienten i den fortsatta kontakten med den ordinarie läkaren.

Hur arbetar ni med kontinuitet på Hälsocentralen Sophiahemmet?
– Alla våra patienter får träffa samma läkare i så hög utsträckning som möjligt. Även sjuksköterskemottagningen arbetar efter denna princip. All personal försöker bidra till kontinuitet eftersom vi vet att kontinuitet och kvalitet går hand i hand.

Text: Inger Sundelin
Foto: Therese Asplund

Läs mer om Sophiahemmet Sjukhus