Sophiahemmet
Fråga specialisten

Skydd mot TBE med vaccin

Sjukvård, Jun 28, 2022

TBE är en sjukdom som kan te sig som en övergående influensa – men som kan få ett långt värre sjukdomsförlopp. Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot detta. Cecilia Bergsten, allmänspecialist på Sophiahemmet Sjukhus, svarar på frågor om fästingburen TBE.

Vad är TBE?
– TBE står för tick borne encephalitis, på svenska fästingburen hjärnhinneinflammation. Sjukdomen orsakas av ett virus och är en så kallad zoonos, en sjukdom som sprids mellan djur och människor. Den smittar framför allt via fästingbett.

Hur vanligt är TBE?
– I Sverige rapporteras ungefär 200–400 provtagna fall per år, men det finns troligen ett mörkertal. Vissa har kanske inte ens insett att de har drabbats.

Vilka riskerar att smittas av TBE?
– I första hand de som bor i södra och mellersta Sverige, speciellt längs östkusten. Minst tre fjärdedelar av alla rapporterade fall kommer från Upplands och Sörmlands skärgård, samt Mälardalen. Senare år har vi sett en ökning av fall kring Vättern och Vänern. Generellt är det personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittorisk som drabbas.

Vilka är symtomen?
– Uppåt 30 procent av de drabbade får symtom 4–10 dagar efter bettet, men det kan dröja upp till 30 dagar. Först kommer influensaliknande symtom med feber och muskelvärk. Det går vanligen över efter några dagar, men hos cirka 30 procent orsakar bettet hjärnhinneinflammation med hög feber, svår huvudvärk, illamående, förvirring och ibland också andra neurologiska symtom. Hos barn i förskoleåldern ger den akuta fasen ofta lätta symtom.

Hur allvarlig är sjukdomen?
– De flesta blir helt återställda, men ungefär en tredjedel av de som insjuknar får långdragna, och ibland bestående, besvär med uttalad trötthet och minnesstörningar. I ovanliga fall kan det bli kvarvarande förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynt.

När ska jag söka läkare?
– Om det inom några veckor efter fästingbettet uppstår kraftig rodnad i området bör du söka läkare. Liksom vid feber, huvudvärk, muskelvärk och allmän sjukdomskänsla.

Hur ser behandlingen ut?
– Det finns ingen speciell läkemedelsbehandling mot TBE, däremot kan vi behandla patientens symtom.

Hur kan jag skydda mig?
– Min rekommendation är vaccination, speciellt för dem som vistas i riskområdena. Det finns ett bra och effektivt TBE-vaccin som kan ges även till barn från ett års ålder. Vid vistelse i skog och mark är det bra att ha kläder med långa ben och ärmar. Viktigt är också att kontrollera hud och kläder regelbundet – och plocka bort fästingar som kryper på huden. Hos barn sätter sig ofta fästingar på huvudet, vid hårfästet och öronen. Myggmedel kan användas, men ger inget tillförlitligt skydd.

Text: Inger Sundelin