Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Tar husläkarmottagningen in i framtiden

Sjukvård, Maj 2, 2024

En stor och fin verksamhet med hållbar arbetsmiljö, nöjd personal och välmående patienter. Så vill verksamhetschefen Andreas Erlandsson se Husläkarmottagningen Sophiahemmet expandera i framtiden.

Efter att ha byggt upp och drivit S:t Eriks husläkarmottagning i tio år kände Andreas Erlandsson, som är legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin, att det var dags för nya utmaningar. När jobbet som verksamhetschef för Husläkarmottagningen Sophiahemmet dök upp tackade han ja. En viktig anledning var möjligheten att få leda och utveckla en ny verksamhet in i framtiden. Han hade inga särskilda förväntningar på Sophiahemmet när han kom hit, men upptäckte snart att det är en fantastisk arbetsplats.

– Vi har bra chefer och en sjukhusledning som vill ha högt i tak. Det är mycket framåtdriv och en positiv anda som präglar hela arbetsplatsen. Sophiahemmet är organiserat på ett unikt sätt, där sjukvård, utbildning och forskning integrerar i en vacker och unik miljö. Innanför grindarna är Sophiahemmet som en egen värld med god samverkan mellan de egna vårdverksamheterna, Sophiahemmet Högskola och de olika enskilda vårdgivarna, säger Andreas Erlandsson.

Läkarrollen viktig

Även om han gillar att vara chef och arbeta med de större perspektiven vill han inte släppa sin läkarroll. Därför jobbar han också kliniskt och träffar patienter ett par dagar i veckan. Det håller honom på jorden och ger honom konkret kunskap om verksamheten som behövs för att göra rätt prioriteringar och ge patienterna den bästa primärvården. Andreas tycker att arbetet som specialistläkare i allmänmedicin är världens bästa jobb.

– Det finns en kontinuitet och en bredd som jag tycker om. Som allmänläkare ska man kunna mycket om allt och vi jobbar med alla åldersgrupper. Men trycket är stort och vårt uppdrag har breddats över tid, vilket är en komplex utmaning. I dag följs allt fler patienter i öppenvården och vi har fler sjuka äldre och kroniker, konstaterar han.

Husläkarmottagningen har i dag 12 000 listade patienter som tas omhand av sammanlagt 33 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. Majoriteten av patienterna är äldre och bor i närområdet.

En hållbar arbetsmiljö

Som ny verksamhetschef ställdes Andreas inför en rad utmaningar. Bland annat hur mottagningen skulle klara att hantera sitt breda uppdrag och samtidigt skapa en hållbar arbetsmiljö. Trycket är periodvis högt och personalen arbetar hårt för att ge den bästa vården.

För att belastningen på medarbetarna ska bli hållbar har Andreas Erlandsson genomdrivit flera förändringar. Bland annat finns nu en lättakut där patienter med halsfluss eller andra lindrigare åkommor snabbt kan få hjälp.

– Vi har också ökat mötesytorna för vår personal och skapat team-möten så att läkare och personal från olika yrkesgrupper kan mötas för att samtala om hur vi på ett bättre sätt kan arbeta med våra patienter, säger han.

Andreas menar att det handlar om att hitta en bra balans mellan patientflöden och organisation. Rutiner har styrts upp, möteskulturen har förbättrats och kompetensen ökar i takt med regelbundna konferenser och föreläsningar då även andra vårdgivare på Sophiahemmet bjuds in. Och arbetet har gett resultat.

– Sedan jag började upplever jag att personalkulturen har blivit ännu bättre. Det är jättebra stämning, vilket smittar av sig på patienterna!

Fokus på expansion

Han understryker att det sociala kittet i personalgruppen är av största vikt. Utan det är det svårt att få verksamheten att blomstra.

Uppdraget är att expandera in i framtiden. Just nu ligger fokus på att försöka hantera den 3000 patienter långa kön för att bli listade på Husläkarmottagningen vilket är helt unikt för en husläkarmottagning i Regionen, om inte säga Sverige.

Om ett par år hoppas han att kön är hanterad och att husläkarmottagningen med tiden kommer upp i 20 000 listade patienter. Det pågår också ett aktivt arbete att försöka minska varje allmänläkares lista från dagens 1600 patienter till 1100 patienter, vilket är en delikat uppgift utifrån dagens ekonomiska förutsättningar.

– Jag vill uppnå en stor och fin verksamhet och ser framför mig en hållbar arbetsplats med hög kompetens, bra personalkultur och nöjda, välbehandlade patienter. Jag skulle också vilja starta en barnavårdscentral, för att få in fler familjer och unga. Som specialistläkare i allmänmedicin vill jag få följa mina patienter från vaggan till graven!

Text: Maria Rundgren
Foto: Pia Hultkrantz

Läs mer om Husläkarmottagningen Sophiahemmet