Sophiahemmet
Innovation, kvalitet och utveckling

Nya rutiner för säker läkemedelshantering

Sjukvård, Sep 14, 2022

Sophiahemmet Sjukhus har just genomfört ett klinikövergripande projekt för att öka säkerheten vid läkemedelshantering. Marie Wickman Chantereau, chefläkare på Sophiahemmet, berättar varför säker läkemedelshantering ständigt är ett prioriterat område.

– Läkemedel är en förutsättning för behandling av sjukdomar, men det finns alltid en risk för läkemedelsrelaterade vårdskador. I Sverige utgör dessa 9 procent av alla vårdskador vilka orsakar stort lidande för patienterna som drabbas och som i värsta fall kan leda till dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO har som mål att minska allvarliga undvikbara läkemedelsrelaterade skador med 50 procent under de kommande fem åren.

Vad har Sophiahemmet gjort för att öka säkerheten vid läkemedelshantering?
– För att säkerställa kvaliteten och patientsäkerheten har vi sett över våra övergripande läkemedels- och vaccinationsrutiner. Vi stöttar våra lokala verksamheter i deras arbete att uppdatera sina rutiner så att de matchar våra kvalitet- och säkerhetskrav.

Vilka har varit involverade i arbetet?
– Sophiahemmets kvalitetsutvecklare har haft det övergripande ansvaret och har tillsammans med sjukhusets verksamhetschefer arbetat med uppdateringen av rutiner och föreskrifter. Detta arbete har fortlöpande förankrats i sjukhusledningen.

Vilka insikter har ni fått?
– Att det här måste vara ett ständigt pågående arbete. På sjukhusets arbetsplatsträffar behöver medarbetarna regelbundet diskutera läkemedel och de lagkrav vi har att följa. Viktigt är också att vi identifierar riskfyllda moment i läkemedelshanteringen och hur vi undviker dem.

Vilka konkreta åtgärder har ni infört?
– Vi har i de övergripande rutinerna förtydligat när det ska finnas lokala instruktioner, och att dessa ska innehålla beskrivning av roll- och ansvarsfördelning. Vi har även gjort en total översyn av samtliga lokala rutiner, också när det gäller läkemedel vid akuta situationer.

Läs mer om Sophiahemmet Sjukhus

Text: Inger Sundelin