Sophiahemmet
Innovation, kvalitet och utveckling

Hög kvalitet och nöjda patienter – trots pandemin

Sjukvård, Apr 20, 2022

Trots pandemin har Sophiahemmet lyckats behålla kvalitet och patientnöjdhet på samma höga nivå som tidigare. Det visar Sophiahemmets patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsredovisning för 2021.

– I ett pressat läge, som i en pandemi, finns det alltid risk att det ordinarie kvalitets- och förbättringsarbetet får stå tillbaka. Men vi har trots detta förbättrat oss på vissa områden, som till exempel följsamhet till basala kläd- och hygienregler, konstaterar Sophiahemmets chefläkare Marie Wickman Chantereau.

Sedan två år tillbaka redovisar Sophiahemmet sjukhus sitt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i en gemensam rapport, inte som tidigare i två separata rapporter, då kvalitet och patientsäkerhet hänger ihop. Nytt för i år är en ny nationell mall som följer Socialstyrelsens Nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

– Sophiahemmet sjukhus är en mycket stabil organisation som överlag har goda resultat och rapporten är ett sätt för oss att visa upp vårt systematiska kvalitetsarbete för allmänheten och andra intressenter säger Caroline Lagerman, kvalitetsutvecklare på sjukhuset och ansvarig för insamling och sammanställning av uppgifterna i rapporten.

Sophia Direkt

Under året har Sophiahemmet sjukhus arbetat med att bygga upp Sophia Direkt, en digital tjänst för dem som vill betala sin vård själva. Där kan patienter via en chattfunktion få hjälp att till exempel boka läkarbesök eller hälsoundersökningar.

– Vi kan se i utvärderingen att Sophia Direkt är en uppskattad tjänst, fortsätter Caroline Lagerman.

Patientnöjdheten är ett annat område som har ökat, och det från en redan hög nivå. Under 2020 var andelen nöjda patienter 91 procent och under 2021 ökade antal nöjda till 93 procent av 7969 svarande patienter.

– Det är strålande resultat, och det med tanke på att våra patientenkäter görs i realtid. Patienterna får frågorna efter besöket, och vi får resultaten direkt och kan agera på dem, alltså inte långt efteråt som många andra vårdgivare får, säger Marie Wickman Chantereau.

Säker läkemedelshantering

Under året har patientsäkerhetsarbetet fokuserat på säker läkemedelshantering genom att gå igenom befintliga rutiner kring läkemedel och uppdatera dem vid behov. Arbetet ligger i linje med WHO:s mål 2022 att minska patientskador som uppstått på grund av felaktig läkemedelsanvändning med 50 procent.

– Patientsäkerhet är grunden i Sophiahemmets sjukhus kvalitetsarbete. Det är ett ständigt pågående arbete som aldrig blir färdigt, och ska inte bli det heller, säger Marie Wickman Chantereau.

Läs mer på Sophiahemmet Sjukhus

Text: Inger Sundelin
Fotograf: Therese Asplund