Sophiahemmet

hälsoundersökning

Sjukvård, Sep 14, 2023

Nöjd patient sedan 40 år

Under förra året byttes Claes Zettermarcks utslitna knä ut mot en protes och han opererades för gråstarr på båda ögonen. Som mångårig patient på Hälsocentralen Sophiahemmet vet han att han snabbt får god och adekvat vård när han behöver.

Sjukvård, Apr 12, 2023

Ultraljud räddade livet på Finn

En rutinmässig hälsokontroll och en ultraljudsundersökning på eHeart vid Sophiahemmet räddade livet på Finn Rosenqvist som skickades han in akut för hjärtoperation. Om kärlens åderförkalkning inte upptäckts i tid hade hans framtid varit oviss...

Sjukvård, Mar 1, 2022

Kalium – livsviktigt för god hälsa

Maarit Korkeila Lidén, specialist i njur- och internmedicin samt verksamhetschef på Försäkringsmottagningen Sophiahemmet, svarar på frågor om kalium och dess inverkan på kroppen.

Sjukvård, Okt 26, 2021

”Kvinnor – sänk kraven och gå på kontrollerna”

Eva Steinkeller, allmänläkare och företagsläkare på Hälsocentralen Sophiahemmet, ger kvinnor råd om sin hälsa.

Sjukvård, Maj 5, 2020

Hälsoundersökning viktigare än någonsin

– Skjut inte upp din hälsoundersökning. I pandemitider är det viktigare än någonsin att ha koll på sin hälsostatus, säger Mia Granberg-Stånge, specialist i allmänmedicin vid Hälsocentralen Sophiahemmet.

Sjukvård, Dec 10, 2019

Hälsoundersökning för ett friskt liv

Mia Granberg-Stånge, specialist i allmänmedicin vid Hälsocentralen Sophiahemmet, svarar på frågor om vikten av att göra regelbundna hälsoundersökningar: