Sophiahemmet
Fråga specialisten

Hälsoundersökning för ett friskt liv

Sjukvård, Dec 10, 2019

Mia Granberg-Stånge, specialist i allmänmedicin vid Hälsocentralen Sophiahemmet, svarar på frågor om vikten av att göra regelbundna hälsoundersökningar:

Varför är det viktigt att göra regelbundna hälsokontroller?
Vår hälsa är ju det viktigaste vi har. Att skapa de bästa möjliga förutsättningarna är bokstavligt talat livsviktigt. Hjärt- lungfonden redovisade nyligen en studie som visar att hälsokontroller minskar risken för sjukdomar och för tidig död

Vid vilken ålder är det bra att börja med hälsoundersökningar?
Att göra en hälsokontroll innebär att man har en möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och kunna förbättra den. För att ha ett utgångsläge är det bra att börja med en kontroll mellan 25-35 års ålder. Sedan rekommenderar vi att göra detta vart tredje år tills 40 års ålder, därefter med 1½-2 års intervaller och efter 50 års ålder helst varje år.

Hur går en hälsoundersökning vid Hälsocentralen Sophiahemmet till?
Först träffar kunden en sjuksköterska som tar omfattande blodprover och urinprov. Vi tar även EKG, kontrollerar blodtryck, mäter bukhöjd, lungkapacitet, längd och vikt. Även syn och hörsel undersöks.
Vid nästa besök träffar kunden en specialistläkare som går igenom i första hand måendet och sedan provsvar. Därefter diskuteras livsstil så som motion, kost, alkoholvanor, upplevd stress och livskvalitet. Vid samtalet betonas och bedöms även riskfaktorer. Vi gör även en grundlig kroppsundersökning.

Vid en hälsokontroll förs också ett samtal om hur kunden mår, varför?
Det är personen själv som ytterst har kunskap om den egna hälsan – som omfattar hur personen mår fysiskt, psykisk och socialt. Att kunden ska känna sig trygg och våga prata om allt är något vi strävar efter.

Vad kan ni som läkare upptäcka vid en sedvanlig hälsoundersökning?
Det är en mängd saker som vi upptäcker. De vanligaste är dock hjärt- och kärlsjukdomar som högt blodtryck, höga blodfetter, typ 2 diabetes, sköldkörtelrubbningar, vitaminbrist, njur-, lever och lungsjukdomar och så vidare. Ja, listan kan göras mycket lång.

Vad händer om ni ser några avvikande provresultat eller hittar något som inte stämmer?
Om någon blivit sjuk tar vi hand om det på vår mottagning eller vid behov remitterar till annan specialist. Vi följer upp, ser till att kunden blir väl omhändertagen och tar alltid ett helhetsansvar med vår kompetens, kvalité och kontinuitet. Vi strävar efter att träffas regelbundet och lära känna varandra, vilket också gör det lättare att märka om något inte stämmer. Om vi upptäcker något som är onormalt tar vi det på största allvar!

Vad skulle du vilja säga till de som funderar på att börja med regelbundna hälsoundersökningar?
En hälsokontroll är ett bra sätt att ta hand om sig själv och sin hälsa.

Läs mer om Hälsocentralen Sophiahemmets hälsoundersökningar här.