Sophiahemmet
Fråga specialisten

”Kvinnor – sänk kraven och gå på kontrollerna”

Sjukvård, Okt 26, 2021

Eva Steinkeller, allmänläkare och företagsläkare på Hälsocentralen Sophiahemmet, ger kvinnor råd om sin hälsa.

Vad ingår i begreppet kvinnohälsa?
– Allt som rör de kvinnliga kroppsorganen och deras funktion, som mens, graviditet, klimakteriet och olika relaterade sjukdomstillstånd, men också psykiska faktorer och frågor om livsstil.

Hur skiljer sig kvinnors hälsoproblem jämfört med männens?
– Kvinnor söker vård i högre utsträckning än män. De är oftare sjukskrivna, äter fler läkemedel och har mer psykisk ohälsa. Samtidigt ska vi komma ihåg att kvinnor lever längre än män, bland annat för att kvinnor motionerar mer och röker och dricker i mindre utsträckning jämfört med männen.

Vad är det som främst påverkar kvinnors hälsa?
– I första hand levnadsvanorna, sådant som mat, motion, stress, sömn, droganvändning och liknande. Hos äldre kvinnor är urinvägsinfektion, sköldkörtelproblem och benskörhet vanligt, medan det hos yngre kvinnor ofta handlar om stress, sömnproblem och ätstörningar. Jag skulle säga att kvinnor i 40-årsåldern har det jobbigast. Det är så många krav: de ska vara bra mammor och partners, göra karriär, vara välvårdade, ha ett vackert hem och ett stort umgänge. Och allt detta ska dessutom visas upp i sociala medier.

Vad tittar du speciellt på vid hälsoundersökningar för kvinnor?
– Redan när jag ropar in patienten tittar jag hur hon rör sig, kroppsspråk och om hon ser pigg eller stressad ut. Det säger mycket om måendet. Sedan går vi igenom ärftliga faktorer och den egna sjukdomshistorien. Vi gör en grundlig undersökning och går igenom provsvar. Det allra viktigaste är att jag verkligen lyssnar på vad patienten säger, och ställer följdfrågor där det behövs.

Vilka råd vill du ge till kvinnor för att de ska må bättre genom livet?
– Var snäll mot dig själv. Se till att äta nyttigt och regelbundet, motionera, sova ordentligt och se till att få egen tid.
– Gå regelbundet till gynekologen, och till bröstundersökningar när du blir kallad, och undersök dina bröst själv varje månad. De allmänna screeningarna upphör efter 74 års ålder, men efter det kan din läkare skriva remiss för ytterligare mammografi.
– Gör regelbundna hälsokontroller, då kan allvarliga sjukdomstillstånd upptäckas i tid. Hos oss på Hälsocentralen Sophiahemmet tar vi hand om det vi hittar och kan remittera till andra specialister om så behövs. Vi bokar om möjligt samma läkare vid varje besök och tillsammans med våra sjuksköterskor bildar vi ett team som månar om din hälsa.

Läs mer om Hälsocentralen Sophiahemmet

Text: Inger Sundelin