Sophiahemmet
Fråga specialisten

Kalium – livsviktigt för god hälsa

Sjukvård, Mar 1, 2022

Maarit Korkeila Lidén, specialist i njur- och internmedicin samt verksamhetschef på Försäkringsmottagningen Sophiahemmet, svarar på frågor om kalium och dess inverkan på kroppen.

Vad är kalium för typ av ämne och vilken betydelse har det i kroppen?
– Kalium är ett livsnödvändigt mineralämne, så kallat elektrolyt, som har många funktioner i kroppen. Det har en oerhört mångfacetterad inverkan på muskel- och nervfunktioner och bidrar till att upprätthålla kroppens vätskebalans.

– Kalium spelar även en viktig roll i kroppens syra-basbalans (som påverkar i stort sett alla kroppens funktioner) och reglering av blodtrycket. Både för höga och för låga nivåer kalium i blodet kan leda till allvarliga hjärtrubbningar och utvecklas till livshotande tillstånd.

Kan vi själva påverka våra kaliumnivåer och när är de normala?
–Nivåerna reglerar kroppen själv och de flesta av oss behöver inte tänka på vårt kaliumintag. Ett värde mellan cirka 3,5 till 5,0 millimol/liter i blodet anses vara normalt. Vad som bedöms som högt värde i kalium beror till viss del på patientens sjukdomar, till exempel njursjukdom.

Vad händer när kroppen har för låga halter av kalium?
– Vid för lågt kalium, så kallat hypokalemi, är symtomen muskelsvaghet, trötthet, förlamning och allvarliga hjärtrytmrubbningar. Man känner inte själv att ”nu har jag lågt kalium”, utan den diagnosen kräver laboratorieanalyser och läkarvård.

Vad kan låga nivåer bero på?
– Kaliumrubbningar kan förekomma i samband med diverse olika svåra sjukdomstillstånd. Vanligaste orsaken till kaliumförluster som leder till lågt kaliumvärde är diarréer och kräkningar. Även undernäring och alkoholism och många andra tillstånd kan leda till kaliumrubbningar.

Vad händer när kroppen har för höga halter av kalium?
– Vid för högt kalium, så kallat hyperkalemi, är några symtom illamående, svaghetskänslor och oregelbunden hjärtrytm.

Vad kan höga nivåer bero på?
– Vanligaste orsaken till förhöjda kaliumnivåer är nedsatt njurfunktion. Även blodtrycksreglerande och vätskedrivande läkemedel kan påverka kaliumnivåerna i blodet. När dessa läkemedel förskrivs är det viktigt att ta hänsyn till patientens ålder och njurfunktion.

Vad finns det för behandling?
– Det finns effektiv behandling för både för låga och för höga kaliumnivåer, men dessa är komplexa tillstånd som kräver läkarvård och behandling bör ske enbart på läkarordination.

Vilken mat är rik på kalium?
– Kalium finns i princip i alla livsmedel. Nötter, frön, torkad frukt, potatis, färska frukter och grönsaker innehåller lite högre halter av kalium. Men även kött, fisk och mejeriprodukter är viktiga källor till kalium.

Är det något särskilt man bör tänka på angående kalium och kostintag?
– Normal mångsidig kost enligt de nuvarande näringsrekommendationerna räcker som åtgärd. Har man sjukdomar eller andra tillstånd som kräver särskilda råd för kaliumintag ska man följa råd och rekommendationer från sin behandlande läkare eller dietist. Jag avråder all typ av egenhändiga justeringar med till exempel kost i syfte att påverka kaliumnivåer, om det inte sker i samråd med behandlande läkare och dietist.

Läs om hälsoundersökningar vid Sophiahemmet:
Försäkringsmottagningen
Hälsocentralen