Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Studenter ger handledare högsta betyg

Sjukvård, Utbildning, Dec 12, 2018

Engagemang, intresse, planering och inte minst tid är viktiga ingredienser för god handledning. Det här är personalen på Husläkarmottagningen Sophiahemmet väl medvetna om och får nu diplom för föredömlig handledning av läkarstudenter.

– Jag har dragit en vinstlott som får vara på husläkarmottagningen. Här blir jag väl omhändertagen och är imponerad av den goda kontakten som personalen har med patienterna, säger 20-åriga Hannah Lindén som går tredje terminen på läkarlinjen på KI och gör sin primärvårdspraktik på Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

Hon tycker att det mest lärorika är att få möta patienter i verkliga situationer och sedan få konstruktiv feedback. Huvudansvarig för handledning av läkarstudenter på Husläkarmottagningen Sophiahemmet är Cecilia Bergsten, läkare och specialist i allmänmedicin. Hon är mycket glad och stolt över utmärkelsen som baseras på studenternas egna omdömen.

– Det är ett fint betyg för hela mottagningen. Vi hjälps alla åt att ge studenterna en bra vistelse hos oss, säger hon.

Att ta emot studenter och ge god handledning är viktigt inte bara för studenternas utbildning utan i förlängningen också en förutsättning för att nästa generation läkare ska vilja arbeta inom primärvården.

– Det är dessutom roligt och utvecklande för mig rent personligen. Det är ett sätt att för mig att hänga med i utvecklingen och ta till mig nya kunskaper, säger Cecilia Bergsten som har varit handledare också på tidigare arbetsplatser.

God handledning ingen självklarhet

Att som läkarstuderande få god handledning under sin praktikplats är ingen självklarhet. Enligt den senaste handledningsrapporten från Sveriges läkarförbund Student har endast 17 procent haft tillgång till en personlig handledare under sina kliniska placeringar. Det är en försämring mot tidigare år. Det finns också tecken på att läkare tackar nej till att handleda studenter under grundutbildningen, trots att de i grunden tycker det är ett stimulerande uppdrag.

– Orsaken tycks vara den ökade press och stress som många i dag upplever i sjukvårdsarbetet, många olika uppdrag, bristande stöd och brist på avsatt tid för uppgiften, säger Bernhard von
Below, läkare och forskare vid Göteborgs universitet, som skrivit en avhandling om ämnet.

Ledningen för Husläkarmottagningen Sophiahemmet ser däremot handledning av läkarstudenter som ett prioriterat område och ger ansvarig läkare speciellt avsatt tid för uppdraget. För ska det bli bra krävs det såväl engagemang, intresse som god planering.

Inför varje praktikdag får Cecilia Bergsten information från KI om vad studenterna ska träna på. Ibland är det något praktiskt som att lyssna på hjärtan eller undersöka öron. Andra gånger är det mer fråga om att träna på hur man bemöter patienter. Ibland videofilmas patientmötet för att studenter och handlare sedan tillsammans ska gå igenom materialet och diskutera hur det gick och vad som kan göras bättre.

– Som handledare måste jag kunna ge konstruktiv kritik, Jag måste våga vara ärlig i det jag säger utan att uppfattas som auktoritär, påpekar Cecilia Bergsten.

Omdömen från studenter

Diplomen som årligen delas ut kommer från Karolinska Institutet, KI, som sedan 2012 sammanställer omdömen från läkarstudenterna om hur de uppfattat handledningen vid sina praktikplatser. De vårdcentraler som får betyget nio eller högre på en tiogradig skala uppmärksammas för föredömlig handledning av läkarstudenter.

– Vi har i dag drygt 200 vårdcentraler som deltar i handledning och i år får 47 av dem diplom. Det är ett nytt rekord, berättar Helena Salminen, chef för sektionen för allmänmedicin och primärvård vid KI och ansvarig för läkarprogrammets primärvårdsdel. Hon är också en av initiativtagarna till diplomeringen.

Att det är fler vårdcentraler som får bra betyg av studenterna är en utveckling som är positiv.

– Det är viktigt att vi tar emot studenterna på bästa sätt. Vår förhoppning är ju att de ska vilja bli våra kollegor i framtiden, avslutar Cecilia Bergsten.

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz