Sophiahemmet
Tradition och historia

Stor chans att få stipendium!

Sophiahemmet, Feb 7, 2023

Sophiahemmets stiftelser delar varje år ut ett stort antal bidrag och stipendier som främst kan sökas av studenter på Sophiahemmet Högskola och av Sophiasystrar.
– Vi ser gärna att ännu fler söker, säger ekonomichef Jennie Revay.

Vad är bakgrunden till att stiftelserna har medel att dela ut?
– Det är väldigt olika. Pengar kan till exempel ha skänkts av någon som är väldigt nöjd med vården hos oss eller som tidigare arbetat på Sophiahemmet. En del av stiftelserna är över 100 år gamla, andra är relativt nyinstiftade.

Hur mycket pengar finns i stiftelserna och hur förvaltas de?
– Sophiahemsfonden där alla våra 19 stiftelser ingår innehåller cirka en miljard kronor. Fonden förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken enligt vår policy om etiska riktlinjer för kapitalförvaltning.

Hur har stiftarna tänkt att bidragen och stipendierna ska användas?
– Det varierar från stiftelse till stiftelse. Vissa ska användas inom forskning, andra till vidareutbildning av olika slag eller för att till exempel delta i en konferens eller ett symposium utomlands. Det finns också ett antal bidrag som enbart kan sökas av studenter eller Sophiasystrar med svag ekonomi.

Vem får söka?
– Kriterierna ser olika ut. En del kan sökas av studerande, andra är riktade mot Sophiasystrar och även mot övrig vårdpersonal anställda inom Sophiahemmet. Det kan vara väldigt detaljerade kriterier, som att den som söker måste vara född i en viss stad eller ett landskap i Sverige.

Vilka bidrag och stipendier kan man söka nu i vår?
– Alla våra bidrag och stipendier – utom ett – utlyses två gånger om år. Det enklaste är att gå in och läsa på vår hemsida. Där står allt om vilka stipendier som finns och hur man ansöker.

Hur är gången för ansökningarna?
– Vårens ansökningsperiod pågår till 1 april. Därefter går vi igenom ansökningarna och meddelar beslut i juni. Då sker också utbetalning av pengarna. Höstens ansökningsperiod pågår till 1 oktober och beslut meddelas i december.

Hur hanteras ansökningarna som gäller ekonomiska behov?
– Alla ansökningar som gäller den typen av bidrag hanteras av Föreningen FVO, en ideell förening som samverkar med stiftelser för att dela ut medel till ekonomiskt behövande. Ansökningarna går direkt dit, utan att någon på Sophiahemmet ser dem. Alla sökande kan känna sig trygga med att känsliga uppgifter är skyddade och hanteras enligt gällande regelverk kring GDPR.

Hur är chansen att få ett stipendium eller bidrag?
– Jag skulle säga att den är stor om gällande kriterier kan uppfyllas. Det är givarens vilja att medlen ska komma till användning, så vi ser gärna att ännu fler söker.

Läs mer om stipendier och bidrag:
För Sophiasystrar 
För studenter

Läs mer om Föreningen FVO:
Föreningen FVO

Text: Inger Sundelin