Sophiahemmet
Tradition och historia

En modern och mänsklig drottning

Sophiahemmet, Maj 16, 2022

– Drottning Sofia var en kvinna före sin tid som i egenskap av drottning ville göra något gott. Det säger Carin Bergström, som nyligen kommit ut med biografin ”Sofia: En drottnings liv”.

För den bredare allmänheten är drottning Sofia kanske mest känd som grundare av Sophiahemmet Sjukhus och Sophiahemmets sjuksköterskeskola, numera högskola, med Florence Nightingales sjuksköterskeskola i London som förebild.

Att grunda en sjuksköterskeskola var ett projekt som genomfördes inte helt utan motstånd. Många av dåtidens läkare gillade inte tanken på att ”frökenhänder skulle vidröra nakna kroppar” skriver Carin Bergström, fil. dr och docent i historia, i sin bok. Men drottningen stod på sig och 1884 tog skolan emot sina första elever och fem år senare slog Sophiahemmet på Valhallavägen upp portarna. Resten är historia som det brukar heta.

Imponerar på många sätt

Carin Bergström tycker att Drottning Sofia imponerar på många sätt.

– Hon såg till att nyttja sin position som drottning för att driva på samhällsutvecklingen, och för att använda drottningens egna ord ”erbjuda vård åt patienter ur alla samhällsklasser”.

–Hon tog aktivt del i arbetet och ställde hårda krav både på sig själv och sin omgivning. Det var ovanligt för en kvinna på den tiden, än mindre för en drottning.

Carin Bergström vill även lyfta att drottning Sofia lät sina söner gå i vanlig skola, och stöttade dem på alla sätt i att göra självständiga livsval.

– När sonen Oscar ville gifta sig med Ebba Munck, som inte var kunglig, lyckades drottningen till sist övertyga sin make om att gå med på giftermålet, berättar hon.

Bernadottebiblioteket

Underlaget till boken är till stora delar hämtat från drottningens egen korrespondens. De många breven av drottning Sofias hand ligger i det Bernadotteska familjearkivet och den forskare som vill få tillgång till breven måste söka tillstånd hos kungen.

I samlingarna har Carin Bergström kunnat ta del av allt från den unga Sofias skoluppsatser och betyg, till hennes och makens (Oscar II) omfattande brevväxling genom åren.

– Jag slogs särskilt av den kärleksfulla tonen i breven, oavsett om de diskuterade barnens uppfostran eller politiska skeenden.

Undvika krig

Drottning Sofia fanns vid kungens sida både som partner och rådgivare.

– Vad kanske inte många känner till är att drottningen hade en aktiv roll i unionsupplösningen mellan Norge och Sverige 1905. Hon lyckades lugna ner sin make och på så sätt undvika krig.

Bokens titel: Sofia: En drottnings liv
Förlag: Historiska media

Läs mer här

Text: Inger Sundelin