Sophiahemmet
Tradition och historia

Kungamedalj till Sophiahemmets tidigare ordförande

Sophiahemmet, Okt 13, 2021

I hela 22 år verkade han inom Sophiahemmets styrelser och drev det omfattande förändringsarbete som la grunden till dagens verksamheter inom sjukhuset och högskolan. Nu tilldelas Per Lundberg kungens medalj i 8:e storleken.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: ”För förtjänstfulla insatser som styrelseordförande i Sophiahemmet och Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem”.

– Oväntat, kul och naturligtvis hedrande. Jag fick ett brev undertecknat av kungen och sådant blir man väldigt glad över, säger Per Lundberg om utmärkelsen.

För honom har Sophiahemmets långa historia varit en ständigt närvarande faktor. Han lyfter bland annat fram drottning Sophias gärning.

– Jag blev väldigt tagen av visionen hon hade för Sophiahemmet och när hon 1889 lyckades övertyga kung Oscar att disponera en bit av Djurgården till sjukhuset. Sophiahemmets ursprung och historia är viktig att slå vakt om, och samtidigt utveckla i takt med tiden.

Behov av förnyelse

Just utveckling har stått i fokus under Per Lundbergs år inom Sophiahemmet. De första kontakterna skedde redan på 80-talet när Sophiahemmet hade stora behov av förnyelse och ekonomin såg allt annat är bra ut.

– Sophiahemmet var i ett akut ekonomiskt läge. Vi lyckades då samla in 25 miljoner kronor via Sophiahemmets vänförening som användes till att rusta upp sjukhuset.

Under samma period bildades vårdbolaget Sophiahemmet AB tillsammans med Carnegie, Skandia och Investor. Man samarbetade med andra sjukhus för att bygga upp medicinsk kompetens inom bland annat starr- och kranskärlsoperationer, dialysfunktion, gynekologi och invärtes medicin.

– Samtidigt inledde vi samarbete med Skandia kring utvecklingen och införandet av privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige, vilket ökade tillgängligheten och breddade kundbasen till sjukhuset betydligt.

Vid millennieskiftet ledde en sammanslagning av Sophiahemmets vänförening och Stiftelsen Sophiahemmet till bildandet av Sophiahemmet, ideell förening och Sophiahemmet AB kom att bli ett helägt dotterbolag till föreningen. Ytterligare en milstolpe är samarbetet med Capio under åren 2004-2010.

– Vi hade svag lönsamhet och en spretig organisation och samverkade med Capio för att hitta stordriftsfördelar inom styrning, inköp och management. Samtidigt kom Sophiahemmets nuvarande vd Peter Seger in via samarbetet med Capio, vilket blev väldigt lyckosamt, säger Per Lundberg

Höga ambitioner gav resultat

Nu inleddes ett fokuserat arbete med höga ambitioner inom högskolan och sjukhuset samt ytterligare satsningar på forskning. Under åren som följde gjordes stora investeringar i både byggnader och utrustning samtidigt som ledningsstrukturerna förändrades.

– Vi tog ett helhetsperspektiv på verksamheten. Efter tio års hårt arbete hade vi uppnått en väldigt positiv utveckling.

Per Lundberg beskrivs av andra som ”vänlig, uppskattande, alltid redo att lyssna, alltid uppdaterad” och som ”en sann gentleman”. Vilka är hans drivkrafter?

– Jag vill utveckla verksamheter och vinnlägger mig om att vara inlyssnande innan jag låser mig för hur saker ska lösas. Jag prövar mig fram, försöker hitta konsensus och driver processer med tålamod, utan speciellt hårda nypor.

En person som haft stor betydelse för Per Lundbergs karriär är Marcus Wallenberg den äldre. Både som nestor och som utvecklande chef.

– Han var en oerhört karismatisk person som jag hade förmånen att jobba nära under många år. Av honom lärde jag mig att det går bra att säga vad man tycker om man har väl underbyggda argument och vågar stå för dem.

2014 lämnade Per Lundberg uppdraget som ordförande för Sophiahemmet. Numera sysselsätter han sig med andra typer av styrelseuppdrag.

– Det var skönt att kunna lämna över en verksamhet som hade utvecklats så väl. Sophiahemmet är i väldigt gott skick.

FAKTA

  • H.M. Konungens medalj delas ut två gånger per år till svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster.

Per Lundberg förlänas för sitt engagemang som:

Övrigt:

  • Tidigare vd för bland annat Providentia och Vice vd för Investor .
  • Har arbetat många år inom bankväsendet, bland annat för Gota bank och på olika chefspositioner inom SEB.

Text: Marie Skeppstedt
Bild: Jonas Borg

Läs mer om Sophiahemmet