Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Utbildning för nyanlända sjuksköterskor

Utbildning, Aug 20, 2018

För första gången börjar idag två nyanlända sjuksköterskor Sophiahemmet Högskolas skräddarsydda introduktionsutbildning i svensk hälso- och sjukvård. Vid de tidigare utbildningsomgångarna har enbart läkare deltagit i kursen men nu är den alltså öppen även för sjuksköterskor.

– Det här är en stor dag. Jag har fått tillbaka hoppet om att återigen kunna få arbeta som sjuksköterska, säger Fwo Yi Tee från Malaysia, som är en av de två sjuksköterskorna som börjar utbildningen idag.

Hennes kurskamrat, sjuksköterskan Omar Hawajri från Palestina fyller i:

– I många år har jag kämpat och försökt ta mig in och arbeta inom svensk hälso- och sjukvård men det har varit omöjligt, som att famla i ett mörker. Till slut tappade jag motivationen och gav nästan upp. Men nu känner jag mer hopp än någonsin!

Förberedelse inför kunskapsprov

Tillsammans med 34 nyanlända läkare ska Fwo Yi och Omar gå den tre månader långa introduktionsutbildningen i svensk hälso- och sjukvård. Målet är att på bästa sätt förbereda studenterna att arbeta som sjuksköterskor och läkare i Sverige. Men för att kunna få chansen måste de alla klara av de särskilda kunskapsprov som ger dem rättigheter att arbeta som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

– Jag har gjort allt för att få de erfarenheter som krävs inför kunskapsprovet men inte vetat vilken väg jag ska gå. Det krävs praktisk träning men jag har inte släppts in i sjukvårdssystemet. Trots att jag jobbat som sjuksköterska i nästan fyra år i Palestina vill ingen låta mig arbeta som vare sig undersköterska eller avdelningsassistent, berättar Omar som idag försörjer sig som personlig assistent.

Även Fwo Yi har känt av den här hopplösheten. Hon har upplevt att det egentligen finns en vilja att hjälpa henne vidare men att kunskaperna inte finns om hur det kan gå till.

– Det finns ett skriande behov av personal och avdelningarna tvingas stänga vårdplatser på grund av detta. Samtidigt är det väldigt svårt för sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES att få sin legitimation här trots att det skulle kunna lösa en del av problemet, suckar Fwo Yi.

I dag arbetar hon som forskningsanalytiker – ett jobb hon vill kunna kombinera med sjuksköterskearbetet. Drömmen är att klara kunskapsprovet för att sen få en tjänst inom intensivvård eller rehabilitering.

– Att klara kunskapsprovet är framtidsavgörande för att dessa individer ska kunna fortsätta utöva sitt yrke. Det tänker vi försöka hjälpa dem med, säger Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami som är stolt och glad över att nu äntligen ha öppnat kursen även för sjuksköterskor.

Många olika moment

Under utbildningen blir det bland annat föreläsningar om lagar och dokumentation och diskussioner om etik, genusfrågor, mänskliga rättigheter och patienternas speciella ställning i vården. Många moment kommer att genomföras tillsammans med studenter som går den ordinarie sjuksköterskeutbildningen. Auskultation sker bland annat hos flera av Sophiahemmets egna vårdgivare. När kursen är slut ska alla ha full koll på hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar och vara väl förberedda inför kunskapsprovet.

– Hittills har utbildningen varit enormt framgångsrik. Den har givit just den biljett in i yrkeslivet som många saknat. Den dörr som tidigare varit stängd för dem har öppnats, säger Johanna Adami.

Hon förklarar också hur många kursdeltagare på ett starkt och berörande sätt ofta beskrivit ett utanförskap de känt under lång tid och en frustration av att inte få chansen att dela med sig av sin kunskap och kompetens.

– För första gången på länge känner jag mig på riktigt välkommen att som sjuksköterska kunna bidra, bekräftar Fwo Yi Tee.

Om tre månader gör hon och kollegan Omar kunskapsprovet för att kunna arbeta som legitimerad sjuksköterska i Sverige. I dag börjar resan dit.

Fakta:
Utbildningen Introduktion till svensk hälso- och sjukvård startade för första gången hösten 2016 i samverkan med Novare Potential och med medel från Wallenbergstiftelsen. Från 2017 har utbildningen även fått bidrag från Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Stockholm. Totalt har cirka 65 läkare från ett 30-tal olika länder vid två olika utbildningsomgångar genomgått programmet som fått positiva utvärderingar och lett till integration på arbetsmarknaden.
Tanken med den skräddarsydda intensivutbildningen är att deltagarna ska få en inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och förbereda dem inför det medicinska kunskapsprovet som krävs för att få en svensk läkar- eller sjuksköterskelegitimation. Från om med hösten 2018 finns även möjlighet för sjuksköterskor att gå kursen.

Läs mer om Introduktion till svensk hälso- och sjukvård
Läs mer om uppdragsutbildning

Text och foto: Pia Hultkrantz