Sophiahemmet
Forskning

Världens största studie om studenters psykiska hälsa

Forskning, Sep 19, 2019

Just nu pågår världens största studie om vad som påverkar studenters psykiska hälsa. 5 000 studenter kommer att följas under ett års tid. Bakom studien Sustainable University Life står Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Många, speciellt unga kvinnor, drabbas av sömnsvårigheter, ångest, oro, ätstörningar och självmordstankar. Det är en allvarlig utveckling som medför stort lidande för de enskilda och som ökar kostnaderna för samhället. Tidigare forskning visar att psykisk ohälsa under studietiden ökar risken för avbrutna studier, sjukskrivning, arbetslöshet och en för tidig död.

Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet genomför därför studien Sustainable University Life – SUN-studien. Syftet är att identifiera vilka faktorer som ökar risken att drabbas av psykisk ohälsa – och att ta reda på vad som främjar hälsa och kan hjälpa någon att bli fri från besvär.

– Vi vet att den psykiska ohälsan ökar, men inte varför. Om vi ska kunna vända utvecklingen måste vi få kunskap, mycket kunskap, säger Klara Edlund legitimerad psykolog och ansvarig för genomförandet av SUN-studien.

Stor studie

Totalt kommer 5 000 studenter att delta i studien – där Sophiahemmet Högskola och Naprapatskolan ingår. Under ett års tid får studenterna svara på en enkät med frågor om bland annat stress, oro, sömn, matvanor, träning och andra livsstilsfaktorer. Genom att återkomma med samma frågor vid olika tillfällen kan forskarna se om och hur studenternas mående förändras.

– Vi vill inte bara nå de som mår dåligt utan också de som mår bra för att få en bild av vad som gör att de behåller sin psykiska hälsa.

För att inte missa något som påverkar studenternas liv började Klara Edlund med att bjuda in studenter till ett antal fokusgrupper. Många av de problem de tog upp var väntade; som stress, ätstörningar, sociala krav och prestationsångest.

– Det som överraskade var att det är mer vanligt med droger än jag trodde.

Positivt gensvar

Just nu är Klara Edlund och hennes forskarkollegor ute på högskolorna för att berätta om studien och bjuda in studenter att delta. Gensvaret har genomgående varit positivt. Många studenter säger spontant att det är angelägna frågor och att det behövs mer forskning.

Datainsamlingen för studien ska vara klar i våren 2021. Sedan ska resultaten sammanställas och analyseras.

– Vi hoppas få en bild av riskfaktorerna och att vi utifrån dem ska kunna skräddarsy insatser, säger Klara Edlund.

Fakta:
Syftet med SUN-studien är att identifiera riskfaktorer för utveckling av psykisk ohälsa och smärta bland studenter och vad som är viktigt för att främja hälsa.
Forskargruppen samarbetar med andra forskare vid University of Ontario Institute of Technology och Oslo Met i Norge, där liknande studier planeras.
Vetenskaplig ansvarig för studien är professor Eva Skillgate vid Sophiahemmet Högskola.

Text: Inger Sundelin