Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Vårdsverige behöver en tydligare vägledning

Sjukvård, Aug 27, 2021

I onsdags bjöd socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Märta Stenevi in vårdens fack och arbetsgivarorganisationer till ett möte om rasism i vården.

 

Bakgrunden till mötet är en artikel i Dagens Nyheter i somras som skapade debatt och stora rubriker. Den handlade om hur vårdgivare hanterar önskemål från patienter om att välja och välja bort vårdpersonal utifrån etniskt ursprung.

Peter Seger, vd för Sophiahemmet, deltog i egenskap av vice ordförande för Vårdföretagarna, och ordförande för Vårdföretagarnas Bransch Sjukvård.

– Det var ett bra möte där alla, inklusive socialministern, var väl medvetna om att frågan är komplex. Diskriminering i arbetslivet ska självklart inte förekomma, samtidigt som patientens rättigheter ska beaktas, säger han.

Nu pågår en översyn av diskrimineringslagen, och Vårdföretagarnas förhoppning är den ska ge en tydligare vägledning om var gränserna går.

– Jag förväntar mig att regeringen ger Socialstyrelsen och DO i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur vi i vården ska agera konkret i situationer av det här slaget, säger Peter Seger.

Text: Inger Sundelin
Foto: David Bicho