Sophiahemmet
Mötet

”Vår verksamhet står för god kvalitet”

Sjukvård, Maj 12, 2022

Under sina 18 år som vd för Sophiahemmet har Peter Seger, tillsammans med sin ledning, tagit Sophiahemmet på en utvecklingsresa av stora mått. Nu tar han över ordförandeposten i Vårdföretagarna.

Peter Seger kom till Sophiahemmet 2004 som tillförordnad vd. Tanken var att han skulle stanna några månader. Vid det tillfället var han vd för Capio Läkargruppen, och hade inga tankar på att byta jobb eller lämna Örebro där både han och familjen trivdes. Men mötet med Sophiahemmet gjorde starkt intryck och när han efter en tid fick frågan om att ta över vd-posten, tackade han ja.

– Jag kände att det fanns en stor utvecklingspotential på Sophiahemmet. Jag ville verkligen vara med att göra en verksamhet som stod för hög kvalitet ännu bättre, säger Peter Seger som såg möjligheterna, men också en del som behövde förändras.

– Här fanns hos alla ett starkt fokus på patienten, men samarbete och vidareutveckling låg inte alltid högst upp på agendan.

Stora förändringar

Under de gångna åren har det skett stora förändringar i hela Sophiahemmets struktur. Sophiahemmetkoncernen har gått från att vara ett litet sjukhus med övervägande privatbetalande patienter till en modern vårdgalleria med ett trettiotal vårdgivare. Ett viktigt skäl till tillväxten är Vårdval Stockholm som infördes 2008. Med det har patienterna ökade möjligheter att själva välja vårdgivare – och Sophiahemmet har blivit mångas förstahandsval.

Mest stolt är Peter Seger över att han tillsammans med övriga i ledningsgruppen har lyckats lyfta varumärket Sophiahemmet och göra den synonymt med god vård.

– Vård i världsklass är inte bara en devis, det är en känsla. Vi får den känslan ständigt bekräftad av våra patienter i våra patientenkäter.

Ordförande i vårdföretagarna

Peter Seger tar nu över som ordförande i Vårdföretagarna. En organisation han väl känner eftersom han suttit i styrelsen sedan 1996 och varit dess vice ordförande i 20 år.

Inför valet i höst utgår Peter Seger från att det kommer bli en tuff ideologisk valdebatt om vinster i välfärden – och vissa partier ifrågasätter om det överhuvudtaget ska finnas privat driven vård i Sverige. I den debatten har Vårdföretagarna en viktig roll.

– Vi som driver privata vårdföretag vet att det vi gör håller väl så bra kvalitet som kommunal och regional verksamhet, och dessutom till lägre kostnad för skattebetalarna.

– Vi vet att människor vill ha den valfrihet vi erbjuder inom vård och omsorg. Därför är det olyckligt att debatten handlar om fel saker som vinsterna i stället för de faktiska problem vi brottas med, nämligen köerna i vård och omsorg. Vårdföretagarna vill därför se en nationell nollvision för väntetider. Det borde vi alla fokusera på, avslutar Peter Seger.

Namn: Peter Seger
Född: 1960 i Örebro
Familj: Fru, son, sonhustru, ett barnbarn
Bor: Stockholm
Utbildning: Gymnasieekonom i botten, olika vidareutbildningar inom ekonomi och ledarskap
Bakgrund: Arbetade på revisionsbyrå några år innan han som 35-åring blev vd för Läkargruppen. Vd för Sophiahemmet sedan 2004. Arbetade extra som brevbärare under gymnasietiden
Intressen: Golf
Aktuell: Ny ordförande i Vårdföretagarna

Fakta Vårdföretagarna
Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Organisationen har cirka 2 000 medlemsföretag med 105 000 årsanställda och bistår företagarna med alla sorters personalfrågor från anställning till uppsägning.

Vårdföretagarna bedriver även ett omfattande näringspolitiskt arbete och vill att privat driven vård och omsorg ska finnas i hela Sverige och ska kunna väljas av alla och bedriver att omfattande näringspolitiskt arbete.

Läs mer här

Text: Inger Sundelin
Foto: David Bicho