Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Vårdpersonal utbildas inför säsongens covid-19-vaccinering

Utbildning, Aug 16, 2022

Nu startar Sophiahemmet Högskola ytterligare en vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor och läkare. En utbildning där deltagarna förbereds för den fortsatta vaccinationsinsatsen med de nya covid-19-vaccinerna. Allt för att garantera högsta möjliga patientsäkerhet.

Sophiahemmet Högskola var under våren 2021 först ut med att starta en unik utbildning för att säkra kompetensen hos den vårdpersonal som bidrog i den svenska massvaccineringen mot covid-19. Behovet av den förra utbildningen visade sig vara stort och den genomfördes av flera tusen personer över hela landet. Inför den kommande vaccinationsomgången har efterfrågan om en ny utbildning återigen väckts – inte minst på grund av nya vaccin som ska hanteras.

– Om den kommande säsongens vaccination av covid-19 ska kunna genomföras måste vaccinationspersonalen vara uppdaterade kring de covid-19-vaccin som är aktuella, säger Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola.

Modifierad utbildning

Den tidigare vaccinationsutbildningen har nu kompletterats för att innehålla undervisning om just nya och uppdaterade covid-19-vaccin för alla över 12 år.

Ämnesansvarig och huvudföreläsare på utbildningen är Helena Hervius Askling, överläkare och medicine doktor i infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset, vaccinexpert och före detta smittskyddsläkare. Hon tycker att kursen behövs av flera skäl:

– Den ger deltagarna nödvändig kunskap för att handskas med både de tidigare, uppdaterade och även nya covid-19-vaccin, men också trygghet att kunna svara på patienternas frågor om olika typer av covid-19-vaccin, principer för utvecklande av vaccin och immunsvar och om själva sjukdomen, förklarar hon.

Helena Hervius Askling understryker vikten av att vårdpersonalen har rätt och relevant kompetens för att de ska kunna förmedla trygghet och genomföra vaccinationerna på ett patientsäkert sätt.

– Våra kunskaper om covid-19 och vilken viktig roll vaccinationerna spelar, har ökat markant sedan pandemin startade. Nu erbjuds också gravida och barn från 12 år vilket kräver kunskaper och information som inte hanterades i vår första utbildningsomgång.

Formell kompetens

Sophiahemmet Högskolas nya webbaserade vaccinationsutbildning vänder sig till legitimerade sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, barnsjuksköterskor och läkare. Den ger formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Tidigare har kursdeltagarna kommit från hela landet och bestått av alltifrån enskilda personer till hela vårdverksamheter.

– Vi ser att behovet av utbildningen är stort och kommer att fortsätta med den så länge det behövs och uppdatera den i takt med nya kunskaper om covid-19-vaccin. Tack vare vår utvecklade webbaserade lärplattform har vi nu ännu bättre förutsättningar att ta emot många deltagare, säger Johanna Adami.

Fakta
Utbildningen Covidvaccinering i praktiken är webbaserad och består av digitala föreläsningar och faktagenomgångar. Varje del avslutas med ett kunskapstest.

För mer information och anmälan