Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Start för massutbildning av vaccinationspersonal

Utbildning, Jan 21, 2021

Nu startar Sophiahemmet Högskolas vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor och läkare. En utbildning som kan leda till att fler kommer att bli vaccinerade fortare. Intresset har varit stort med över 1 200 deltagare anmälda.

– Det här är första gången vi så tydligt, och på kort tid, svarar på ett nationellt kompetensförsörjningsbehov som kan få direkt effekt för samhället, säger Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola.

Anmälningarna till vaccinationsutbildningen har formligen rasat in de senaste veckorna. Deltagarna kommer från hela landet och består av alltifrån enskilda personer till hela vårdverksamheter.

– Vi ser att behovet är stort och kommer att fortsätta med utbildningen så länge den behövs och uppdatera den i takt med att nya vaccin godkänns. Vi har alla förutsättningar att ta emot ännu fler deltagare, fortsätter Johanna Adami.

Om planerna att vaccinera fem miljoner svenskar mot covid-19 innan sommaren ska fungera behövs inte bara ett stort antal personer som kan utföra vaccinationerna, utan också att de har rätt kompetens.

Formell kompetens

Det är mot den bakgrunden som Sophiahemmet Högskolas vaccinationsutbildning tagits fram. Den vänder sig till legitimerade sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, barnsjuksköterskor och läkare. Den kommer att ge formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Ämnesansvarig för utbildningen är Helena Hervius Askling, överläkare och medicine doktor i infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset, vaccinexpert och före detta smittskyddsläkare. Hon är också en av föreläsarna på kursen.

– Med den här satsningen kommer hela vaccineringsprocessen i Sverige underlättas och leda till att fler har möjlighet att bli vaccinerade fortare, säger hon.

En vaccinationsutbildning behövs av flera skäl, inte minst för att covid-19-vaccinerna är helt nya som ingen har ordinerat eller administrerat tidigare.

– Utbildningen ger deltagarna nödvändig kunskap för att handskas med vaccinet, men också trygghet att kunna svara på patienternas frågor om covid-19-vaccinet, vaccinering och om själva sjukdomen, förklarar hon.

Fördjupade kunskaper

Eva Löjdström-Wallin är en av de första deltagarna på utbildningen:
– Jag mycket nöjd. Den ligger på en avancerad högskolenivå och har gett mig fördjupade och uppdaterade kunskaper. Speciellt föreläsningarna med olika experter har varit intressanta.

Som biträdande chefsjuksköterska på Sophiahemmets vårdavdelning kommer hon att vara praktiskt involverad när sjukhuset börjar med vaccinationer.

– Vaccination handlar så mycket mer om att bara ge en spruta. Vi måste kunna svara på patienternas frågor om till exempel biverkningar och risker, säger hon.

Fakta
Utbildningen Covidvaccinering i praktiken är helt webbaserad och består av digitala föreläsningar och faktagenomgångar. Varje del avslutas med ett kunskapstest.

Mer information och anmälan
Mer om uppdragsutbildning

Text: Inger Sundelin