Sophiahemmet
Forskning

Samtal över akademiska gränser

Forskning, Utbildning, Nov 2, 2021

Ojämlikhet och dess betydelse för hur enskilda människor mår var något Sophiahemmet Högskolas lärare och forskare Jason Murphy lyfte fram vid Stockholm Explorative Talks. Ett event där 18 forskare från universitet och högskolor i Stockholm diskuterade vår tids globala utmaningar.

Stockholm Explorative Talks har arrangerats vid två tillfällen tidigare, men det här var första gången som forskare från Stockholms samtliga universitet och högskolor var representerade. Det ovanliga med eventet var att deltagarna inte fick veta i förväg vad de skulle tala om. Allt för att diskussionen skulle vara så förutsättningslös som möjligt. Det var först när forskarna gick upp på scenen som de fick veta att samtalen skulle handla om FN:s globala mål.

– Det blev ett givande möte som var spännande och lite nervöst. Jag kunde ju inte förbereda mig, säger Jason Murphy, som forskar och undervisar om katastrofmedicin vid Sophiahemmet Högskola.

17 kuber på scenen

På scenen låg 17 kuber i olika färger, där varje kub symboliserade ett globalt mål. Jason valde den rosa kuben – minska ojämlikheten – och inledde diskussionen ur ett hälsoperspektiv.

– Min reflektion var att ojämlikhet, oavsett om den är hälsorelaterad eller har socioekonomiska aspekter, finns på flera olika nivåer och mellan länder och inom länder, och att den har stor betydelse för hälsan.

Han påpekade också att det inte finns några enkla lösningar för att minska ojämlikheten. Men att alla på ett individuellt plan måste vara medvetna om sin roll för att åstadkomma förändring, och att det även behövs ett kraftfullt politiskt engagemang.

Att sedan få höra de andra forskarnas perspektiv var väldigt intressant och gav nya infallsvinklar, anser han.

– Det var stor skillnad på hur en forskare från Försvarshögskolan ser på hur ojämlikheten kan minskas jämfört med en forskare från Musikhögskolan.

Störst intryck

Den som kanske gjorde mest intryck på honom var forskaren från Ersta Sköndal Bräcke Högskola, som talade om religionens betydelse för att nå de globala målen.

– Det viktigaste jag tog med mig är att det inte finns en enda lösning utan många och hur de ser ut beror på vilket perspektiv man har.

Han är övertygad om att många kreativa och bra lösningar skulle komma fram om forskarna samarbetade mer över de akademiska gränserna.

– Det är ett roligt och utmanande sätt att diskutera på, och liknar inget jag har varit med om tidigare. Det skulle vara intressant att bjuda in några forskare hit till oss.

Globala målen integreras

På Sophiahemmet Högskola integreras dagligen flera av de globala målen i undervisningen. Det mest uppenbara är mål # 3, god hälsa och välbefinnande, men även mål # 5, jämställdhet, är centralt.

– Vi utbildar ju sjuksköterskor med kunskap för att behandla, lindra men även att förebygga sjukdom och främja hälsa, förklarar han.

Läs mer om hur Sophiahemmet arbetar med FN:s globala mål

Fakta
Stockholm Explorative Talks arrangeras av Stockholms Akademiska Forum som är ett nätverk mellan Stockholms 18 lärosäten och Stockholms stad. Syftet är att stärka Stockholm som framstående akademisk destination och synliggöra akademins roll i samhället.

Text: Inger Sundelin
Bild: Stockholms Akademiska Forum