Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Martina avlastar barnkirugin

Sjukvård, Jun 18, 2020

Barnsjukhuset Martina hjälper Karolinska Universitetssjukhuset Solna under Coronapandemin med dagkirurgiska operationer. Mycket tyder på att samarbetet kommer att fortsätta även till hösten.

Dagkirurgin för barn på Karolinska Universitetssjukhuset Solna har som mycket annan kirurgisk vård dragits ner kraftigt under pandemin och utför i huvudsak endast akuta och helt nödvändiga operationer. För att underlätta för sjukhuset och inte minst för de barn som är i behov av operation tog Claude Kollin, barnkirurg och vd för Barnsjukhuset Martina, kontakt med den barnkirurgiska enheten Karolinska och föreslog ett samarbete.

– Vi fick positiv respons och sedan i början av maj har vi ett avtal om dagkirurgi. Det handlar om icke akuta ingrepp som till exempel testikel- och bråckoperationer. Föräldrarna är oerhört tacksamma att deras barn kan få vård trots det pressade läget, förklarar han.

Uppåt 35 operationer per vecka

Martina har i dagsläget kapacitet att utföra uppåt 35 operationer per vecka. I första hand avser avtalet perioden från maj fram till dess att följdverkningarna av Covid-19 har avtagit, men med tanke på att så många planerade operationer har skjutits upp under våren kommer det sannolikt förlängas.

Barnsjukhuset Martina har vårdavtal med Region Stockholm att bedriva barn- och ungdomsmedicinsk mottagningsverksamhet. För att söka vård på akutmottagningen krävs medlemskap för barnet från ett års ålder.

– Vi har aldrig haft så stor tillströmning av nya medlemmar som under våren 2020. Många föräldrar verkar söka sig utanför akutsjukhusen för att få vård, och där är Martina definitivt är ett alternativ.

Slussas till vårdtält

Barnsjukhuset Martina införde redan i början av mars strikta hygienrutiner för att minska risken för smittspridning. Alla patienter som söker akut för olika typer av förkylningssymptom slussas direkt vidare till ett vårdtält utanför de ordinarie lokalerna. Där tar läkare och sjuksköterskor i full skyddsutrustning emot och gör provtagning och undersökning på plats.

Under Coronapandemin har många sjukhus slutat göra spirometriundersökningar, mätningar av lungfunktionen. Det gör att barn med misstänkt astma inte kan undersökas och behandlas.

Barnsjukhuset Martina har därför börjat erbjuda spirometriundersökning på distans. Det går till så att föräldrarna själva testar sina barn med hjälp av en trådlös lungfunktionsmätare och en mobilapp. En sjuksköterska finns med på videolänk och instruerar hur testet ska göras och tar del av resultatet.

– Vi ser många fördelar med att göra provet på distans. Förutom minskad risk för smittspridning blir provsvaret också mer rättvisande när det tas i barnets naturliga miljö och under olika förutsättningar, till exempel direkt efter fotbollsträning eller liknande, säger Claude Kollin.

Text: Inger Sundelin