Sophiahemmet
Just nu

Covid-19, vad gäller nu?

Sjukvård, Okt 31, 2023

Från och med den 7 november kan alla över 65 år och personer som tillhör riskgrupper vaccinera sig med ett uppdaterat covidvaccin. Helena Hervius Askling, överläkare och docent i infektionssjukdomar, reder ut vad som gäller.

Hur ska vi se på covid-19 nu? Är det ett virus bland alla andra eller fortfarande en allvarlig sjukdom?
– Det är fortfarande att betrakta som ett nytt virus som muterar, alltså anpassar och förändrar sig. Vi vet ännu inte riktigt om spridningen kan bli mer förutsägbar på samma sätt som influensa, som mest sprids vintertid.
– Alla ovaccinerade personer som inte har haft covid kan fortfarande bli allvarligt sjuka. Äldre personer och de med nedsatt immunförsvar, till exempel organtransplanterade, får ett sämre skydd av tidigare vaccindoser och kan fortfarande bli allvarligt sjuka om de inte har tagit en påfyllnadsdos.

Hur effektivt är covidvaccinen?
– De covidvacciner som används i Sverige skyddar inte mot smitta, däremot mot allvarlig infektion och död. Trots att viruset har förändrat sig över tid är de nuvarande vaccinerna verksamma, men skyddet blir ännu bättre med de uppdaterade vaccinerna.

När kommer de uppdaterade vaccinerna?
– Det finns redan ett uppdaterat vaccin från PfizerBioNTechs i Sverige, och ska enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation börja användas i samband med att kampanjen om influensavaccination till äldre och riskgrupper startar den 7 november.

Vilka ska vaccinera sig?
– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över 65 år, och de som oavsett ålder tillhör en riskgrupp ska ta en dos av det uppdaterade vaccinet. Till riskgrupp räknas till exempel gravida och personer med hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, kraftig övervikt och diabetes. För personer med nedsatt immunförsvar på grund av medicinering gäller delvis andra rekommendationer. De kan behöva flera vaccindoser.

Vad gäller för övriga?
– Friska personer under 65 år, som sedan tidigare är vaccinerade med minst tre doser, kan vaccinera sig om de vill. Men det ska ha gått minst nio månader sedan senaste dos.
De som vet att de har haft covid-19 under det senaste halvåret har ett förstärkt immunsvar mot svår covid-19 och behöver inte vaccineras. Vuxna som är helt ovaccinerade rekommenderas numera endast en dos som grundvaccinering. Detta då alla vuxna antas ha utsatts för viruset minst en gång vid det här laget.

Var kan man vaccinera sig?
– Boende i Stockholm kan bli covidvaccinerade kostnadsfritt hos vårdcentraler eller privata vaccinationsmottagningar som har avtal med region Stockholm.

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz

Läs mer om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida eller på 1177
Läs mer om Sophiahemmet Sjukhus