Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Vaccinationsdags – med TRE möjliga sprutor!

Sjukvård, Nov 7, 2023

I dag startar årets vaccinationskampanj – med möjlighet att ta vaccination mot influensa, lunginflammation och covid-19. Sofie Andersson, distriktssjuksköterska på Husläkarmottagningen Sophiahemmet reder ut vad som gäller kring de olika vaccinen.

Till vem riktar sig vaccinkampanjen mot influensa?
– Folkhälsomyndighetens rekommendation är vaccinet ska tas av personer över 65 år, samt till gravida från vecka 12 och personer i riskgrupper, till exempel med kronisk hjärt- och kärlsjukdom, nedsatt lungfunktion eller diabetes. Från och med i år ses även psykiatrisk sjukdom och skadligt alkohol- eller drogbruk som risk i de här sammanhangen.
För samtliga grupper är vaccinationen kostnadsfri.

Varför kommer det ett nytt influensavaccin varje år?
– Det beror på att influensaviruset måste anpassas till de virusstammar som väntas bli de mest förekommande för det året. Skyddet varar i sex månader och det ger tillräckligt skydd om det tas under kampanjen. Men det är förstås fortsatt viktigt att tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma när man är sjuk.

Mot vilka sjukdomar tar man pneumokockvaccin?
– Pneumokocker ligger bakom många typer av allvarliga bakterieinfektioner – bland annat lunginflammation och blodförgiftning – och risken att drabbas är större bland äldre och personer i riskgrupper, samt barn under två år.

Vad är nytt med pneumokockvaccinet och ska det tas varje år?
– Det nya är att vaccinet erbjuds året om. Det räcker med en dos och sedan en påfyllnadsdos om fem år.

Influensa, pneumokocker och covid, det blir många sprutor. I vilken ordning ska de tas?
– Enligt den nya rekommendationen kan influensavaccinet numera tas samtidigt som covid- och pneumokockvaccinet.

Måste man ta alla tre samtidigt?
– Nej, det går bra att dela upp och ta varje vaccin separat. Om man väljer att ta samtliga så kommer vi att ge en spruta i vardera armen och en i benet.

Läs mer om vaccinationer här:
Vaccination mot covid-19
Vilka vaccinationer rekommenderas jag i höst och vinter?
Vaccination mot influensa