Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Kommunikation på schemat

Utbildning, Apr 4, 2023

Sophiahemmet Högskola satsar stort på kommunikation i sjuksköterskeprogrammet, och ägnar en hel vecka i utbildningen åt samtalsmetodik. Eleni Siouta, lärare som leder undervisningen, har överväldigats av responsen från studenterna.

Varför har ni valt att ägna en kurs helt åt kommunikation?
– Vi har givetvis haft olika strimmor av kommunikation i utbildningen tidigare också, men nu har vi valt att satsa lite större och ägnar en hel vecka åt samtalsmetodik. Anledningen är att det här är så viktigt.

Varför måste sjuksköterskor vara bra på kommunikation?
– Inte minst för att skapa välbefinnande för patienter. Jag har i min forskning intervjuat många patienter, och de tycker att det är viktigt att sjuksköterskorna använder termer som de förstår; att de visar respekt, empati och sympati; att de har en lugn ton; att de är lyhörda och att de kan svara på frågor.

Hur ser undervisningen ut?
– Efter att jag har introducerat ämnet och vi har talat om kommunikationsforskning och teorier om kommunikation så går vi igenom vissa samtalsfärdigheter, framför allt fokuserade på aktivt lyssnande. Studenterna får först öva på dem i små grupper, och sedan filma sig själva när de applicerar dem i rollspel. När alla är klara samlas vi i ett seminarium, där jag finns med och hjälper till att analysera och reflektera kring de här inspelningarna.

Kan du ge några exempel på färdigheter som studenterna övar sig i?
– Det handlar om sådant som frågeteknik, att spegla patientens känslor, att visa intresse verbalt och ickeverbalt, med ögonkontakt och beröring, och att parafrasera – det vill säga att omformulera det som patienten säger. Det sistnämnda gör man dels för att visa att man har lyssnat, men också för att själv få ett kvitto på att man verkligen har förstått.

Under höstterminen provade ni det här upplägget för första gången. Hur togs det emot av studenterna?
– Jag måste säga att jag är överväldigad av deras reaktioner. De säger att de vill ha mer, och visst finns det flera samtalsfärdigheter som vi inte hann med, som konflikthantering, till exempel. Slutsatsen är alltså att studenterna upplevde undervisningen som mycket positiv och intressant, och jag var väldigt glad när jag fick höra det. Vi ser fram emot att göra om det här igen i nästa kurs framåt våren.

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet

Text: Tim Andersson
Bild: Johan Striberg

Texten är tidigare publicerad i Omvårdnadsmagasinet.