Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Hälsoundersökningar får nya namn

Sjukvård, Jun 2, 2022

Nu byter Hälsocentralen Sophiahemmet namn på sina hälsoundersökningar. Tanken är att deras koncept ska särskiljas från andra aktörer på marknaden. Nämligen kompetens, kontinuitet och kvalitet.

Från 1 juni heter Hälsocentralens undersökningar Hälsoundersökning Premium (tidigare Hälsoundersökning), Hälsoundersökning Premium Effektiv (tidigare Hälsoundersökning Engångsbesök) och Hälsoundersökning Premium Senior (tidigare Hälsoundersökning Senior).

– Tillägget Premium indikerar att vårt innehåll skiljer sig från de flesta andra hälsoundersökningar på marknaden, säger Madeleine Lempke, verksamhetschef vid Hälsocentralen Sophiahemmet.

Några viktiga skillnader är att samtliga läkare på Hälsocentralen är specialistutbildade och har lång erfarenhet precis som övriga medarbetare på mottagningen. Kunderna får även så långt som möjligt träffa ”sin” läkare vid varje besök.

– Vi släpper inte heller våra kunder när undersökningen är gjord. Hittar vi något avvikande följer vi alltid upp det. Antingen här hos oss eller om nödvändigt via remiss till annan specialist, om möjligt här på Sophiahemmet.

Hälsocentralens kunder har dessutom tillgång till kostnadsfri telefonrådgivning av sjuksköterska, receptförnyelser och vid behov telefonkontakt med läkare.

– Skulle det behövas uppföljande läkarbesök mellan de reguljära hälsoundersökningarna erbjuder vi detta till specialpris, tillägger Madeleine Lempke.

Fakta
Hälsocentralen Sophiahemmet erbjuder hälsoundersökningar till såväl företagskunder som privatpersoner. Undersökningarna består av två delar. Dels ett besök hos sjuksköterska som bland annat tar blodprover, EKG (elektrokardiogram) och blodtryck. Dels ett besök hos läkare som går igenom provresultat, gör en kroppsundersökning och därefter en sammanfattning av kundens hälsostatus.

Läs mer här

Text: Inger Sundelin
Foto: Therese Asplund