Sophiahemmet
Forskning

Hälsoapp för längre och sundare liv

Forskning, Maj 24, 2022

Kan AI hjälpa oss till sundare liv? Det ska Jenny Rossen, forskare på Sophiahemmet Högskola ta reda på med hjälp av en individanpassad livsstilstjänst baserad på artificiell intelligens. Nu startar ett test där 60 personer ska använda och utvärdera tjänsten.

Finns det inte tillräckligt med hälsoappar redan?
– Det kan man tycka, men problemet är att de som finns sällan leder till varaktig användning. Studier visar att efter sex veckor har de flesta slutat använda appen.

Så vad krävs för att en hälsoapp ska fungera?
– Att den går att anpassa efter mina egna behov och förutsättningar, och att jag får personligt stöd och uppmuntran för att nå mina mål.

Vad är speciellt med appen LongLife Active som du är med att utveckla?
– Den är vetenskapligt förankrad och bygger på forskning som bland annat gjorts här på Sophiahemmet Högskolas institution för hälsofrämjande vetenskap. Appen bygger på artificiell intelligens, AI, där förslagen om träning, kost och liknande baseras på användarens ålder och hälsostatus samt personliga mål. Som till exempel att bli starkare, gå ner i vikt eller stressa mindre.
– I tjänsten ingår också tre personliga samtal med en hälsocoach och tillgång till en community där användarna kan stötta och peppa varandra.

Var befinner ni er i utvecklingsprocessen just nu?
– I början av juni inleds ett test där ett 60-tal personer får använda och tycka till om en prototyp. Deras synpunkter kommer sedan att bidra till att ytterligare utveckla och förfina tjänsten.

Vad hoppas ni uppnå?
– I ett första skede att vi ska få in många användbara synpunkter så att vi kan göra tjänsten ännu bättre. Sedan förstås att vi kan hjälpa många att ändra och bibehålla sina förbättrade levnadsvanor. På längre sikt hoppas jag att vår forskning ska bidra med kunskap till hälso- och sjukvården i syfte att kunna rekommendera olika verktyg och tjänster till patienter för ett hälsosammare liv!

Fakta Long Life Active
Projektet är ett samarbete mellan institutionen för hälsofrämjande vetenskap vid Sophiahemmet Högskola och det svenska life science-bolaget LongLife Active. Avsikten är att bidra till kunskapsunderlaget om hur digital teknik bör anpassas för att bli personlig och användarvänlig.

I appen finns en träningsbank med över 200 övningar i olika nivåer, en receptbank med förslag på god hälsosam mat samt avspännings- och andningsövningar. Projektet har fått stöd från Diabetesfonden.

Läs mer här

Text: Inger Sundelin