Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Coronaviruset – det här gör Sophiahemmet

Sjukvård, Mar 6, 2020

Under senaste tiden har covid-19 (coronavirussjukdomen) spridits till flera regioner i Sverige, och regeringen har i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer klassat coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige. På Sophiahemmet följer vi ständigt utvecklingen.

– Patienter hos oss, som varit i ett riskområde och har symptom ska kontakta 1177 Vårdguiden och absolut inte besöka en vårdinrättning. Detta för att undvika risken för spridning av viruset, säger Sophiahemmets chefläkare Marie Wickman Chantereau.

På Sophiahemmet har man satt upp informationsskyltar, utökat hygienstädningen och tillgången till handsprit på fler ställen i byggnaderna. Sophiahemmet har dessutom aktiverat sin krisledningsgrupp som träffas regelbundet och noga följer utvecklingen.

– Folkhälsomyndighetens senaste bedömning är att risken för allmän spridning i Sverige är måttlig samtidigt som den nuvarande risken att upptäcka nya fall i Sverige är mycket hög, förklarar Marie Wickman Chantereau.

Hon tycker att det är viktigt att alla bör veta vilka symtomen för sjukdomen är, det vill säga feber över 38 grader, andningssvårigheter, hosta eller utslag.

God handhygien

För att minska risken för att själv bli smittad är det viktigt att hålla en mycket god personlig hygien och framföra allt tvätta händerna. Handtvätt kan gärna kompletteras med användande av handsprit. Det är också viktigt att undvika beröring i ansiktet.

– Om du varit utomlands i riskområden de senaste 14 dagarna och insjuknar med symtomen för sjukdomen – kontakta 1177 Vårdguiden. Provtagning kan numera utföras på flera laboratorier, bland annat Karolinska Universitetslaboratoriet i både Solna och Huddinge, säger Marie Wickman Chantereau.

De personer som inte uppvisar symtom är friska och smittar inte under inkubationstiden som är upp till 14 dagar. Sjukdomen sprids som droppsmitta.

Läs mer här:

  • Håll dig informerad om utvecklingen – 1177 Vårdguiden uppdaterar fortlöpande sin information
  • Riskområden i världen: Kina, Sydkorea, Iran och norra Italien är klassade som riskområden. I övrigt förekommer smittspridning i begränsad omfattning i andra länder. Följ utvecklingen kring riskområden på ud.se
  • Läs mer även på Folkhälsomyndighetens hemsida och Krisinformation.se