Sophiahemmet
Mötet

31 år i bibliotekets tjänst

Utbildning, Apr 13, 2022

Eva Unemo Wahlfridsson såg tidigt behoven och möjligheterna med digitaliseringen. Under sina 31 år som bibliotekschef har hon gett Sophiahemmet Högskola ett modernt bibliotek i framkant.

För många studenter och medarbetare på Sophiahemmet är Eva Unemo Wahlfridsson en välkänd person. Det är hon och hennes bibliotekariekollegor som sköter bokutlåningen, guidar i databassökningar och förklarar hur en referenslista i ett akademiskt arbete ska utformas.

– Ja, det är mycket som har förändrats sedan jag anställdes 1991, säger hon.

Modemuppkoppling

Tidigare låg biblioteket i Solhemmet, huset som en gång var Sophiasystrarnas åldershem, och bokbeståndet bestod i huvudsak av litteratur för blivande sjuksköterskor. Informationssökning skedde genom tryckta index och senare via CD-ROM och modemuppkoppling.

Dagens lokaler, som biblioteket flyttade till 2012, har inte bara ett snabbt och säkert digitalt nätverk. Förutom hundratals hyllmeter med böcker och en tidskriftsavdelning finns här också en tyst läsesal och generösa, ljusa och moderna utrymmen för grupparbeten.

– Nu är vi sju anställda, alla bibliotekarier. Då var jag ensam bibliotekarie med en biblioteksassistent, fortsätter hon.

Visst lånas det fortfarande tryckta böcker och då framför allt kurslitteratur, men det är de digitala informationstjänsterna som studenterna och medarbetarna frågar efter mest. Med det har också bibliotekariernas arbetsuppgifter förändrats – de har blivit navigatörer i informationsflödet med undervisningsuppdrag att ge studenter och medarbetare redskap inom informationsområdet.

Drivande i utvecklingen

Eva Unemo Wahlfridsson har i hög grad varit drivande i bibliotekets digitala utveckling.

– Jag såg tidigt både behoven och möjligheterna, och tog bland annat initiativ till en digital utbildning i informationssökning. Denna, nu vidareutvecklade utbildning, är i dag obligatorisk för alla studenter och finns även tillgänglig för högskolans medarbetare, säger hon.

2017 fick Sophiahemmet Högskola examensrättigheter på forskarnivå och med det ökade behoven av tillgång till internationella forskningsdatabaser och elektroniska fulltext-tidskrifter. Det sker genom att ett konsortium, där de flesta svenska lärosäten ingår, sluter avtal med de ledande tidskriftsförlagen.

– Genom dessa så kallade e-licenser kan våra forskare både ta del av andras forskning och publicera egen forskning. I vissa fall är det helt gratis, i andra fall till rabatterat pris.

Många förutspår att den ökade digitaliseringen kommer att leda till bokens död. Men det är Eva Unemo Wahlfridsson inte så säker på.

– Nej, det kommer fortsatt behövas böcker, men de kanske inte kommer att vara i tryckt form. Det får framtiden utvisa.

Tre viktiga förändringar

Vårdutbildningarnas akademisering, digitaliseringen och forskningsutvecklingen på högskolan är tre viktiga förändringar som skett under hennes år som bibliotekschef.

– Det har varit en mycket spännande och utvecklande tid där biblioteket har kunnat bidra med kompetens vid högskolans ständiga utveckling, sammanfattar hon.

Nu lämnar hon Sophiahemmet Högskola och går vidare till en friare, men för den delen inte stillsam, tillvaro som pensionär.

– Jag har planer på att läsa konsthistoria och hinna läsa böcker i mitt privata bibliotek. Och så ska min man och jag passa på att resa, säger hon.

Läs mer om biblioteket

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz