Sophiahemmet
Forskning

Vill lära ungdomar om fertilitet och livsstil

Forskning, Utbildning, Nov 30, 2021

Ungdomars kunskap om fertilitet och hälsa inför graviditet är ofta bristfällig. Kunskaper som är viktiga för framtida beslut om och i sådana fall när det är dags för barn. Jenny Stern, forskare vid Sophiahemmet Högskola, studerar om en ”reproduktiv livsplan” kan vara en möjlig hjälp.

Vad är syftet med din forskning?
– Att öka ungdomars medvetenhet och kunskap om fertilitet och hur livsstilsfaktorer påverkar möjligheterna att bli förälder – eller att inte bli det. Det handlar inte om att alla ska bli föräldrar, utan om att ge unga människor de bästa förutsättningarna att fatta egna beslut.

Vad studerar du specifikt i din forskning?
– Jag och mina forskarkollegor utgår från metoden ”Reproduktiv livsplan”. Det är ett diskussionsunderlag som barnmorskor kan använda i samtalen med ungdomar. Vi håller nu på att utveckla och utvärdera metoden så att den ska bli ett värdefullt verktyg både för ungdoms- och barnmorskemottagning.

Vad hoppas du uppnå?
– Att kunna öka ungdomarnas möjligheter att fatta välgrundade beslut. Vi vet genom tidigare studier att ungdomar vill prata om de här frågorna, och att de ofta inte känner till grundläggande fakta om fertilitet eller hur deras livsstil kan påverka fertiliteten. Att sådant som ålder, övervikt, sexuellt överförbara infektioner och liknande kan försämra deras chanser att bli förälder senare i livet. Lika mycket handlar det om att stödja dem som inte vill ha barn, antingen just nu eller någonsin, liksom att inte bli eller göra någon oönskat gravid.

Hur kan din forskning ge samhällsnytta?
– På flera sätt, genom att minska antalet oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner, men också genom att de barn som föds är önskade och efterlängtade. Och rent övergripande, att nativiteten behålls på en bra nivå. Vårt samhälle behöver barn.

Hur når du ut med din forskning?
– I första hand genom utbildningar för vårdpersonal runt om i landet. Vi har varit ute i regionerna och träffat barnmorskor och personal vid både barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar. Men också via sajten reproduktivlivsplan.se, vetenskapliga artiklar och information på högskolans hemsida.

Läs mer om forskning kring reproduktiv hälsa på Sophiahemmet Högskola och om reproduktiv livsplan

Text: Inger Sundelin