Sophiahemmet
Forskning

Vill förebygga skador bland unga idrottare

Forskning, Jan 4, 2022

Det är relativt vanligt att ungdomar råkar ut för skador som gör att de inte kan fortsätta med sin idrott. Det vill forskaren Martin Asker vid Sophiahemmet Högskola ändra på. Nu utvecklar han en metod som ska förebygga skador hos unga handbollsspelare.

Vad studerar du i din forskning?
– Vi undersöker riskfaktorer för skador hos ungdomar som spelar handboll och hur de kan förebyggas. Det är relativt vanligt med axel- och knäskador inom handbollen, framför allt på grund av överbelastning. Men även större skador som korsbandsskador och liknande förekommer.

Vad beror skadorna på?
– Delvis på sporten i sig, med många snabba och explosiva rörelser. Men vi har också sett att ungdomar som inte är så starka kring axelleden lättare skadar sig.

Vad är syftet med forskningsprojektet?
– Att utveckla och utvärdera metoder för träning som förebygger skador. I våra studier har vi kunnat se att risken för knä- och axelskador minskar med 30–50 procent för dem som utför träningsprogrammen. Utmaningen är att få både de unga idrottarna och deras tränare att använda dessa fullt ut. Det är kanske roligare att spela handboll än att träna styrka och koordination, men det är viktigt för att minska risken för skador.

Vad hoppas du att uppnå?
– Att vi ska nå ut brett med kunskap så att skadorna inom sporten kan minska så att fler ungdomar kan fortsätta med sin idrott.

Hur kan ditt forskningsprojekt göra nytta för samhället i stort?
– På kort sikt att så många som möjligt av våra idrottsungdomar kan få hålla på med sin idrott. På sikt kan den leda till att fler människor förblir aktiva, från unga år och upp i åldrarna. Den kan också bidra till att allvarliga skador, som till exempel korsbandsskador, minskar och även risken för knäbesvär i vuxen ålder. Det är en stor förmån att få arbeta med forskning som direkt kan implementeras i samhället.

Hur når du ut med din forskning?
– Vi måste som sagt få både idrottare och tränare att inse vikten av förebyggande träning medan ungdomarna fortfarande är skadefria. Därför är det viktigt att vi får till en bra dialog med alla inblandade – idrottsförbund, handbollsklubbarna, spelare och föräldrar. Vi har exempelvis ett nära samarbete med Svenska Handbollförbundet som har varit en förutsättning för vår forskning.

Läs mer om forskning vid Sophiahemmet Högskola

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz