Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Vill bidra till sjukvården

Utbildning, Mar 30, 2020

I dag startar den uppmärksammade sjukvårdsutbildningen för permitterad SAS-personal som med fördjupade kunskaper ska kunna avlasta sjukvården under den rådande coronapandemin. En av deltagarna är Rasmus Saveman från Uppsala. – Efter utbildningen hoppas jag att kunna vara till hjälp i sjukvården, säger han.

nCoronautbrottet har fått stora konsekvenser för hela samhället. I mitten av mars tvingades SAS permittera 10 000 personer, samtidigt som det råder ett enormt personalbehov i vården.

I det läget agerade Sophiahemmet Högskola och Novare snabbt. Redan efter ett par dagar kunde de, med finansiering från Wallenbergstiftelserna, erbjuda en sjukvårdsutbildning till SAS permitterad kabinpersonal för att de sedan ska kunna gå in och avlasta i sjukvården.

– Satsningen är vårt sätt att visa samhällsansvar i en extraordinär situation, förklarar Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet Högskola.

Rekordstort intresse

Intresset från SAS personalen har varit rekordstort och flera hundra personer har hört av sig och vill gå utbildningen och de 30 första platserna fylldes direkt. Det enorma intresset har gjort att ytterligare utbildningsomgångar startas i början av april med minst 300 platser. Dessutom har utbildningen öppnats upp så att även permitterad kabinpersonal från andra flygbolag än SAS söka den, liksom annan personal med viss sjukvårdsutbildning.

För Rasmus Saveman var det självklart att ansöka. Som kabinpersonal har han redan grundläggande kunskaper i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Han är också van att möta rädda och oroliga människor.

– Det finns mycket vid sidan av ren sjukvård som jag kan göra för att sjukvårdspersonalen ska kunna ägna sig åt patienterna.

Distansutbildning

Utbildningen är tre dagar lång och sker både på distans och på campus med praktiska övningar. Deltagarna får bland annat lära mer om infektions- och virussjukdomar – speciellt covid19 – liksom hygienregler, sekretess och hur de på bästa sätt ska bemöta patienter och deras närstående.

Rasmus Saveman tycker att sjukvårdsutbildningen är ett konstruktivt sätt att använda tiden under permitteringen. Både för honom för samhället i stort och för honom personligen.

– Nu måste alla hjälpa till med det de kan och det här är mitt sätt, säger han.

Läs mer om Beredskapslyftet

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz