Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Utbildning för ökat studentinflytande

Utbildning, Nov 5, 2020

Studentkåren är navet som länkar samman högskolans medarbetare med studenterna. Deras inflytande är viktigt för att utbildningarna ska bli ännu bättre. Men hur arbetar en representant på studentkåren? Vad har de för rättigheter och skyldigheter? Allt detta lärs ut i en årlig studentkårsutbildning.

Utbildningen för studentkårsrepresentanter arrangeras av Sophiahemmet Högskola i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola och Röda Korsets Högskola. För kårrepresentanterna Julia Banda och Matias Moya-Iturria gav utbildningen nya kunskaper och insikter om vad studentkårsarbetet innebär.

– Jag fick en ökad förståelse för kårens roll i förbättringsarbetet på högskolan, säger Julia Banda. Hon läser termin fyra på sjuksköterskeutbildningen och är sedan två år studentkårsordförande vid Sophiahemmet Högskola.

Matias Moya-Iturra läser termin ett på sjuksköterskeutbildningen vid Sophiahemmet Högskola och är helt ny som studentkårsrepresentant.

– Utbildningen gav mig en bra grund för kommande kårarbete. Det blev tydligt för mig hur viktigt det är att ha engagerade medlemmar, säger han.

Stadgat i lag

Att studenter, via studentkårerna, ska ha inflytande i undervisningen är stadgat i lag, och ska omfatta alla nivåer från grundutbildning till avancerad nivå. Studenterna ska bidra med synpunkter utifrån sina förutsättningar och behov, inte bara när det gäller själva utbildningen utan också frågor som hållbarhet, utbildningskvalitet och rekrytering av nya studenter.

– Från högskolans sida vill vi uppmuntra studentinflytande och samverkan. Studenterna hjälper oss att utveckla och göra utbildningen bättre, säger Unn-Britt Johansson, dekan och ansvarig för utbildning vid Sophiahemmet Högskola.

Enligt lagen ska högskolorna ge kårrepresentanterna den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Därför anordnas utbildningen som vänder sig till kårstyrelser och student- och doktorandrepresentanter.

Den här gången stod Sophiahemmet Högskola värd och bjöd på en späckad eftermiddag med föreläsningar, workshop och ett tillfälle för kårrepresentanterna att byta erfarenheter och diskutera hur samarbetet mellan de olika kårerna kan stärkas. Allt givetvis med coronasäkert avstånd mellan deltagarna.

Nationell kvalitetssäkring

En av föreläsarna var Marie Thérèse Tricot, kvalitetssamordnare, Sophiahemmet Högskola, som redogjorde för ramarna för det nationella kvalitetssäkringssystemet. Där har studentrepresentanterna en viktig uppgift i utvärdering och granskning, påpekade hon.

Advokat Malin Wallins föreläsning handlade om juridiska aspekter av studentkårsarbetet. En kårrepresentant har samma ansvar som övriga styrelseledamöter och ska vara lojal till de beslut som fattas, även sådana som kan uppfattas negativt.

Julia Banda kände speciellt igen sig i delen om att ta ansvar för fattade beslut.

– I våras var jag med om att fatta beslut om att, på grund av pandemin, ställa in både examenhögtiden och välkomstsittningen för de nya studenterna. Det var tufft men nödvändigt.

När Julia och Matias får frågan om vad de tar med sig från utbildningen tillbaka till kårarbetet kommer svaren snabbt:

– Jag vill bidra till att ta fram lösningar som underlättar för kommunikation, dels mellan oss medlemmar, dels mellan studentkåren och högskolans administration, säger Matias.

– Förutom de nya kunskaperna tar jag med mig en känsla av stolthet över det arbete jag gör i studentkåren, säger Julia.

Läs mer om studentkåren

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz