Sophiahemmet
Mötet

Specialistsjuksköterskan bakom omtalad utbildning

Utbildning, Sep 15, 2020

För  blev coronautbrottet i Sverige minst sagt speciellt. Över en natt blev hon ansvarig för att på rekordtid utforma den utbildning som skulle ge permitterad SAS-personal kunskaper för att kunna avlasta sjukvården. För några blev detta starten på ett nytt yrkesliv – för högskolan starten på en rad utbildningar i covid-19-pandemins spår.

Fredagen den 22 mars 2020 fick adjunkten och specialistsjuksköterskan Carola Hellman ett telefonsamtal. Det var Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami som ringde. Hon berättade att högskolan, i samarbete med rekryteringsföretaget Novare och Wallenbergstiftelsen, skulle starta en kort sjukvårdsutbildning för permitterad SAS-personal. Hon ville att Carola Hellman skulle ansvara för kursen. Och, la hon till, den ska börja om en vecka.

– Jag blev naturligtvis glad över förtroendet, säger Carola Hellman, men också stressad för det fanns ju till exempel ingen kursplan eller någon litteratur.

Hon ringde snabbt upp en kollega, förklarade läget och började ösa ur sig en massa tankar om vad som behövde göras.

– Min kollega satte sig direkt vid datorn, skrev ner och strukturerade mina förslag allt eftersom. Efter något dygn hade vi själva ramen för utbildningen klar för oss.

Planerade dag och natt

Sedan ägnade de veckans dagar och nätter åt att detaljplanera innehållet, utforma schema, välja litteratur och justera kursplanen allt eftersom mer information om deltagarnas bakgrundskunskaper och sjukvårdens behov kom fram. Och ungefär samtidigt som de första deltagarna loggade in på Sophiahemmet Högskola var allt på plats.

– Det svåraste var nog att hitta rätt nivå, men till sist landade vi i en bred sjukvårdsutbildning som kompletterade deltagarnas tidigare kunskaper.

Under tre intensiva dagar fick deltagarna lära sig om smittskydd och smittspridning, basala hygienrutiner, kommunikation och bemötande, personlig omvårdnad, förflyttningsteknik samt lagar och förordningar inom hälso- och sjukvården.

Det blev succé. Flera av deltagarna kunde direkt gå in och avlasta den hårt pressade sjukvårdspersonalen. Något som både de själva och arbetsgivarna inom olika vårdverksamheter kunde vittna om. Dessutom fick initiativet ett stort genomslag mediemässigt som en positiv nyhet, i form av flera TV- och radioinslag och en mängd tidningsartiklar i såväl svenska som utländska medier.

Det blev ytterligare sex omgångar Introduktionsutbildning inom hälsa, vård och omsorg – som är det formella namnet på kursen – men då mer allmänt inriktad mot yrkesgrupper vars arbeten påverkats av pandemin, till exempel hotell- och restaurangpersonal.

Inför varje kursstart behövde Carola Hellman och hennes kollegor justera innehållet så att det passade just den gruppens förutsättningar.

– SAS-personalen hade till exempel redan kunskaper i första hjälpen via sitt arbete, men det fick vi lägga till i senare utbildningar där inte de kunskaperna fanns.

Ett fungerande arbetssätt

Det var ofta ont om tid och förutsättningarna ändrades ständigt, men arbetsgruppen hittade omgående ett arbetssätt som fungerade.

– Det var aldrig någon som sa ”det går inte”. Alla satsade helhjärtat, och vi lyckades alltid hitta lösningar.

Intresset för högskolans sjukvårdsutbildning har fortsatt varit högt. I maj kom utbildningsdepartementet med en förfrågan om en sommarkurs med Sophiahemmets introduktionsutbildning som förebild. Högskolan svarade ja, och teamet arbetade snabbt fram en ny kursplan där framförallt den akademiska nivån höjdes med fördjupat och utökat innehåll. Totalt 200 personer deltog i sommarkurserna.

För många av deltagarna blev utbildningen startskottet för ett nytt yrkesliv. Några har fått fast jobb inom sjukvården, andra har valt att vidareutbilda sig inom vårdyrket.

– Några av deltagarna finns med bland sjuksköterskestudenterna som just börjat här på högskolan. Det är väldigt glädjande att se, säger Carola Hellman.

Webbutbildning för taxiförare

I juni genomförde högskolan dessutom en webbutbildning på uppdrag av Svenska Taxiförbundet vars medlemmar representerar cirka 45 000 taxiförare. Där var syftet att ge taxiförare grundläggande hygienkunskaper för att kunna göra taxiresorna säkrare både för sina kunder och sig själva.

För tillfället är ingen intensivutbildning som den i våras i gång, men utbildningsdepartementet har gett ett utökat uppdrag till högskolan för att utbilda för det livslånga lärandet. Det finns därmed stora förutsättningar för att fortsätta bidra med liknande kurser redan under hösten eftersom allt material finns kvar och snabbt kan aktiveras när och om behovet uppstår igen. Något Carola inte är främmande för.

¬ Det jag tar med mig in i det fortsatta arbetet här på högskolan är just vårt fantastiska teamarbete. Det blir otroligt bra när alla hjälps åt för att lösa en utmaning, säger Carola Hellman.

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz

Intensivutbildningar i sjukvård vid Sophiahemmet Högskola våren 2020:

Introduktionsutbildning i hälsa, vård och omsorg. Utbildningen var den första satsningen av Beredskapslyftet, som är en resurspool där tillfälligt tillgängliga personer kan matchas och utgöra en resurs för arbetsplatser där behovet är stort.
Typ av utbildning: Tredagars distansutbildning med omväxlande självstudier och lärarledda delar via högskolans digitala lärplattform.
Målgrupp: Permitterad SAS-personal, därefter mer allmänt för yrkesgrupper vars arbeten påverkats av covid-19-pandemin.
Innehåll: Smittskydd och smittspridning, basala hygienrutiner, kommunikation och bemötande, personlig omvårdnad, förflyttningsteknik samt lagar och förordningar inom hälso- och sjukvården.
Antal deltagare: 330

Sommarkurs: Introduktionsutbildning i hälsa, vård och omsorg
Typ av utbildning: Distansutbildning med omväxlande självstudier och lärarledda delar via högskolans digitala lärplattform. Motsvarar 3 högskolepoäng.
Målgrupp: Öppen för alla med högskolebehörighet.
Innehåll: Smittskydd och smittspridning, basala hygienrutiner, kommunikation och bemötande, personlig omvårdnad, förflyttningsteknik samt lagar och förordningar inom hälso- och sjukvården, humanistisk människosyn och personcentrerat förhållningssätt, hjärt-lungräddning i teorin, covid-19, smittskydd och smittspårning.
Antal deltagare: 200

Utbildning för taxibranschen i säkra resor
Typ av utbildning: Webbinarium, cirka 30 minuter.
Målgrupp: Medarbetare i taxibranschen.
Innehåll: Virus, bakterier, smittspridning och smittvägar samt bemötande och kommunikation. Råd om hygien- och rengöringsrutiner och hur de kan tillämpas praktiskt i det dagliga arbetet som vid färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts.
Antal deltagare: Svenska Taxiförbundets medlemmar (45 000).