Sophiahemmet
Forskning

Sophiahemmet Högskola på World Academic Forum

Utbildning, Maj 3, 2022

Nu är det snart dags för Sophiahemmet Högskola att delta i World Academic Forum Stockholm Summit. Ett event där 18 lärosäten i Stockholm tillsammans med Stockholms stad, står värd för forskare och studenter från hela världen som samlas för att manifestera akademins viktiga roll.

Under fyra dagar (17–20 maj) kommer de inbjudna gästerna utifrån nya vinklar och över de akademiska gränserna diskutera de utmaningar som världen ställts inför under pandemin. Tre forskare från Sophiahemmet Högskola leder varsin programpunkt som går av stapeln den 18 maj och alla som vill kan delta i samtalen.

Mari Lundberg, forskare och prefekt vid Institutionen för hälsofrämjande vetenskap. Är legitimerad fysioterapeut i grunden och har under många år studerat långvarig smärta.

Vad är ditt bidrag till World Academic Forum?
– Jag ska tillsammans med Romy Parker, en forskarkollega från Sydafrika, diskutera hur pandemin påverkat folkhälsan i ett bredare perspektiv och vad det har lett till i form av kronisk
smärta och psykisk ohälsa.

Vad kommer du att prata specifikt om i ditt webbinarium?
– Vi vet att fysisk aktivitet är effektivt för att återställa och behålla människors hälsa och att pandemin har ökat stillasittande och inaktivitet. Vi kommer att diskutera hur vi kan hjälpa människor tillbaka till fysisk aktivitet igen, och då inte bara här hos oss utan över hela världen. Min forskarkollega har specifikt studerat hur hivsmittade kvinnor i sydafrikanska kåkstäder, med stöd av rätt kunskap, kunnat stödja sig själva till ett mer hälsosamt liv.

Vad hoppas du att ditt bidrag ska leda till?
– Att vi kan inspirera andra, forskare som vårdpersonal i stort, att verka för bättre hälsa hos människor som lever med smärta.

Läs mer här

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Norgren, Pia Hultkrantz och David Bicho

Klara Edlund, legitimerad psykolog och docent i psykologi. Är bland annat projektledare för SUN-studien, där drygt 4 000 studenter medverkar och har följts under ett år med syfte att ta reda på vad som påverkar deras psykiska hälsa.

Vad är ditt bidrag till World Academic Forum?
– Jag vill leda ett kreativt samtal om hur pandemin påverkat psykisk hälsa bland unga vuxna. Med mig har jag tre välrenommerade professorer från Kanada, Norge och Sverige som studerat ämnet ur olika vinklar.

Vad kommer du att prata specifikt om i ditt webbinarium?
– Vi tillsammans, ska med utgångspunkt från våra respektive forskningsområden – fysisk aktivitet, ätstörningar, substansberoende – prata om unga vuxnas psykiska mående under pandemin. Hur har de påverkats? Eller har de inte påverkats? Vi kommer även ta upp hur digitala metoder kan fortsätta vara en väg framåt för att bromsa att psykisk ohälsa utvecklas.

Vad hoppas du att ditt bidrag ska leda till?
– Att vi kommer ett steg närmare en beredskap för hur vi ska stötta unga vuxna nästa gång samhället drabbas av en pandemi eller någon annan krissituation.

Läs mer här

Jenny Stern, legitimerad sjuksköterska och forskare. Forskar om hur ungdomars kunskap om fertilitet och hälsa kan öka, så att de kan fatta egna beslut om och när de vill ha barn.

Vad är ditt bidrag till World Academic Forum?
– Jag har bjudit in tre internationella forskare till ett digitalt samtal om hur pandemi, klimatångest, krig och finansiella kriser påverkar människors vilja och möjligheter att bilda familj.

Vad kommer du att prata specifikt om i ditt webbinarium?
– Jag hoppas få till en diskussion om vad det beror på att barnafödandet i västvärlden minskar och vad det innebär såväl på ett individuellt plan som för sjukvården och samhället i stort.

Vad hoppas du att ditt bidrag ska leda till?
– Nya infallsvinklar och nya perspektiv på en komplex fråga som inte har några enkla svar. Det här är ett ämne som alla kan relatera till så det vore roligt om vi får frågor och synpunkter också från publiken.

Läs mer här