Sophiahemmet
Sophiahemmet och coronapandemin

Sophiahemmet Högskola nu digital

Utbildning, Mar 17, 2020

Samtliga utbildningsprogram och kurser som ges vid Sophiahemmet Högskola flyttas från och med idag till digitala plattformar. Dessutom arbetar alla högskolans medarbetare hemifrån. Beslutet fattades redan igår och ligger helt i linje med dagens rekommendationer från regeringen att samtliga universitet och högskolor bör ställa om till distansundervisning.

– Coronapandemin har lett till ett krisläge i hela världen och vår utgångspunkt är att vi alla bär ett personligt ansvar för att begränsa vidare smittspridning samt värna riskgrupper och skydda äldre. Därför förlägger vi nu all undervisning till de digitala plattformar vi redan arbetar med på högskolan, säger rektor Johanna Adami.

Beslutet fattades redan igår efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer att alla medborgare i Stockholm som har möjlighet bör arbeta hemifrån. För högskolans del gäller detta teoretiska moment och föreläsningar samt handledning och examinationer som ges i samtliga kurser och utbildningsprogram.

Följa rekommendationer
De studenter som däremot är ute på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ska följa de rekommendationer som ges av Region Stockholm och vårdverksamheten. Att i detta läge helt ställa in planerad utbildningsverksamhet har aldrig varit aktuellt då det skulle ge allvarliga konsekvenser för framtida kompetensförsörjning och för den enskilda individen.

– Det innebär att både våra studenter och lärare får ta ett stort ansvar i denna svåra situation. Vi tar studenternas oro på största allvar och gör vårt yttersta så att de ska få en högkvalitativ utbildning under de rådande omständigheterna, säger Johanna Adami som är övertygad om att samtliga studenter kommer att tillgodogöra sig alla lärandemål och få sina examensbevis.

Grupp för krishantering
På högskolan har man upprättat en krishanteringsgrupp som löpande tar fram information och handläggningsordning för olika frågor samt beslutsunderlag gällande undervisning, examinationer, handledning och VFU. Samtliga högskolans medarbetare arbetar hemifrån och använder sig av digitala hjälpmedel för att kunna arbeta och ha möten virtuellt.

– Vi måste vara medvetna om att vi nu befinner oss i ett extraordinärt läge och vara beredda att ställa om utifrån nya myndighetsbeslut. Om det kommer nya riktlinjer ser vi självklart till alla studenter får uppdaterad information. Vi gör allt vi kan för att ta vårt ansvar för den svåra situation som just nu råder i hela världen relaterat till Coronaviruset, säger Johanna Adami.

Läs mer om Coronaviruset på: