Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

”Sök psykologhjälp när hela livet påverkas”

Sjukvård, Nov 25, 2022

Om du känt dig nedstämd en längre tid, har svårt att sova eller befinner dig i en livskris kan du behöva professionell hjälp. Therese Norman, privat psykolog på Hälsocentralen Sophiahemmet, svarar på frågor om när det är lämpligt att söka psykologhjälp och vad hon kan bidra med.

När är det dags att ta kontakt med en psykolog?
– Att vara lite låg och stressad ibland eller ha svårt att sova någon natt är normalt. Men när det börjar påverka resten av livet kan det bli problem. Om du under en längre tid har problem med sömnen eller stress – kanske genomgår en livskris – kan det vara lämpligt att söka professionell hjälp.

Vilka symptom är vanliga?
– Det är olika från person till person, men generellt kan man säga att livet i övrigt blir påverkat. Någon kanske drar sig undan från familj och vänner, någon annan börjar gråta av nästan ingen anledning alls och en tredje kan bli väldigt arg för småsaker.

Du har just börjat arbeta på Hälsocentralen Sophiahemmet, varför behövs en psykolog där?
– Det är en tjänst som har efterfrågats och är ett viktigt komplement till det övriga utbudet. Vi vet till exempel att psykiska problem som oro och ångest kan ge fysiska problem, och tvärtom. Till mig kan den som har behov av att träffa en psykolog och som vill betala själv komma.

Vad kan du hjälpa till med?
– Jag arbetar med en behandlingsform som kallas KBT/ACT som står för kognitiv beteendeterapi respektive Acceptance and Commitment Therapy. Med denna behandling lär man sig hantera och acceptera sina svårigheter för att kunna gå vidare med sitt liv på ett sätt som blir meningsfullt.

Hur är behandlingen upplagd?
– Vi börjar med ett orienterande samtal där vi lär känna varandra och där jag får veta mer om hur patienten mår. Därefter lägger vi upp en plan för den fortsatta behandlingen. Sedan träffas vi ett antal gånger och däremellan får patienten olika övningar att göra hemma. Det kan till exempel vara att fundera på olika livsmönster och möjligheterna att ändra dem.

Text: Inger Sundelin

Mer information om Hälsocentralens psykologmottagning
Läs mer om Sophiahemmet Sjukhus