Sophiahemmet
Utbildning på Sophiahemmet Högskola

Rekordmånga söker till Sophiahemmet Högskola

Utbildning, Apr 17, 2020

Anmälningarna till sjuksköterskeutbildningen skjuter i höjden. Det gäller inte minst för Sophiahemmet Högskola som till höstterminen 2020 ökat med hela 38 procent jämfört med förra året.

– Det är en stor och glädjande ökning och visar att vår satsning på forskning, utbildning och samverkan är rätt, säger Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola.

Statistik från Universitets- och högskolerådet visar att antalet anmälningar till högskoleutbildning hösten 2020 ökat med 13 procent i hela landet. Speciellt stort är intresset för sjuksköterskeprogrammet. Sophiahemmet Högskola har sett en stadig ökning under de senaste åren och i denna antagningsomgång så ökar det alltså ytterligare.

– Vi har fått 38 procent fler ansökningar jämfört med förra året, säger Johanna Adami. Vi kan också se ett ökat intresse för specialistsjuksköterskeprogrammen, speciellt för ambulans- och akutsjukvård, liksom barnmorskeprogrammet.

Utmanande läge

Ett skäl till att fler söker sig till vårdyrket är det utmanande läge som Sverige och världen befinner sig i just nu, framhåller hon.

– Det har blivit tydligt för alla vilken avgörande roll vårdpersonalen har. Det inspirerar och motiverar många att själva utbilda sig till ett yrke som skapar värde och bidrar till samhället.

Att många branscher drabbats av nedskärningar påverkar naturligtvis också, och för många blir det en drivkraft att söka en utbildning som de kanske länge gått och funderat på.
Johanna Adami ser den stora ökningen av anmälningar till Sophiahemmet Högskola som ett kvitto på att högskolans satsning på forskning, utbildning och samverkan med hög kvalitet är rätt.

– Sjuksköterskeyrket är ett yrke med många möjligheter inom olika delar av hälso- och sjukvården och andra samhällssektorer. Här finns stora utvecklingsmöjligheter och är ett yrke där man får göra verklig nytta både för patienter och deras närstående.

Bidrar gärna

Om det ökande intresset för sjuksköterskeyrket i sin tur kommer att leda till fler utbildningsplatser återstår att se. Det är utbildningsdepartementet och i slutänden regeringen som fattar beslut i frågan.

– Vi utbildar gärna fler för att bidra till framtidens hälsa, vård och omsorg. Vi har vilja, kompetens och kapacitet att utöka antalet utbildningsplatser, speciellt inom bristyrken som specialistsjuksköterska och barnmorska. Det har vi också påtalat för regeringen.

Läs mer om Sophiahemmet Högskola

Text: Inger Sundelin
Foto: David Bicho