Sophiahemmet
På plats

Ambulanssjuksköterskor övar ”på riktigt”

Utbildning, Mar 10, 2019

Till dånande technomusik och blinkande diskoljus genomförde 19 blivande ambulanssjuksköterskor sin slutexamination. Men platsen var inte ett diskotek, utan ett industriområde i Solna.

En kvinna ligger på golvet och hostar så att hon kippar efter andan. En annan sitter i ett hörn med apatisk blick. Mellan dem ligger en tredje kvinna som tycks vara medvetslös. Technomusiken dunkar obarmhärtigt och färgade spotlights flackar över rummet.

Miljön är minst sagt stressande trots att allt är iscensatt. Lokalen är nämligen Prehospitalt kunskap och kliniskt träningscenter, KTC, där studenter inom vårdsektorn har möjlighet att göra simulerade övningar inom bland annat ambulanssjukvård.

Den här gången är det studenter från Sophiahemmet Högskola, som läst Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård, som ska kliva in i lokalen för att göra sin slutövning. ”Patienterna” består av studenter, lärare och ett antal frivilliga som agerar skademarkörer.

Viktig prioritering

I övningen ska studenterna bland annat visa att de kan göra en korrekt triage, det vill säga avgöra vem i en grupp skadade som ska prioriteras för den väntande ambulansen.

– Kan patienten gå och stå? Då är hon grön. Är andningsfrekvensen under 10 eller över 30? Det är en av flera indikationer på att hon är röd, det vill säga högprioriterad, påminner övningsledaren Sara Heldring under introduktionen och visar röda, gröna och gula kort.

Studenterna släpps in två och två i den simulerade diskobranden, pratar med skademarkörerna och analyserar korten som de har runt halsen, där skador och symtom listats. När prioriteringen är klar lastas ambulansen i rummet bredvid, till synes med stor vana.

– Många av oss jobbar redan inom ambulansen, förklarar Malin Granath från Karlskoga.

 

 

Det här är första gången Sophiahemmet Högskola genomför en övning i den nya träningslokalen.
– Tidigare har man fått göra den utomhus och det har ju vissa fördelar. Men nu, när vi var inomhus i det nya träningscent­ret slapp skademarkörerna ligga ute
och frysa. Och det blir lättare för lärarna att observera eleverna, säger Sara Heldring.
Att arrangera en simuleringsövning är en komplex aktivitet eftersom många är inblandade. Den dagen som diskoövningen genomförs är det många som blivit sjuka. Kvällen innan har mer än en handfull av skademarkörerna bokat av. Sara Heldring söker desperat efter nya frivilliga, och med en hårsmån och hjälp av vänner och bekanta blir skaran nästan fulltalig.

Nyttig simulering

Att simuleringsövningar är oerhört nyttiga i utbildningen är eleverna eniga om. Och Jan Nilsson, programansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård, betonar vikten av den här typen av övningar:
– Genom simulering utvecklar studenterna kompetenser som är viktiga i den framtida funktionen som specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård.
Simuleringen är också viktig eftersom studenterna exponeras för kritiska sjukdomstillstånd som inte är så vanliga under den verksamhetsförlagda utbildningen, förklarar han.

Text: Christina Bild
Foto: Thomas Henriksson

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning ambulansvård, 60 hp:

Utbildningens fokus är att vidareutveckla studenternas kunskaper och ge förståelse för hur dessa kan tillämpas inom ambulanssjukvården.
Förutom högskolans lärarteam medverkar forskare, läkare och sjuksköterskor som är aktiva inom ambulanssjukvården.
Simuleringar och scenarieövningar genomförs regelbundet under utbildningen.