Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Tickande klockor byttes ut

Sjukvård, Mar 21, 2019

När patienterna tyckte att klockorna på vårdavdelningen tickade för högt byttes de ut direkt. Bara ett av flera exempel där Sophiahemmet lyssnar på patienterna för att göra omvårdnaden ännu bättre.

Det var när Sophiahemmet sammanställde svaren i den enkät som skickas till patienter som vårdats på vårdavdelningen som problemet med de tickande klockorna inne på patientrummen upptäcktes. Där fanns kommentarer som ”Klockans tickande stör nattsömnen”, ”Väggklockan i rum sju tickar väldigt högt. Stör sömnen”, ”En detalj. Det finns en väggklocka som är mycket ljudlig och störande framförallt på natten.” Svaren överraskade, för det höga tickandet var inget som personalen hade noterat eller hört talas om tidigare. Men alla klockorna byttes ut omgående och nu kan patienterna sova ostört.

– Det här visar hur viktigt det är att vi tar reda på vad patienterna tycker. Det vi som arbetar här tror fungerar bra kanske inte alls är optimalt för patienterna, säger Marie Wickman Chantereau, Sophiahemmets chefläkare.

Synpunkter på fler sätt

Patientenkäter är i sig inget nytt på Sophiahemmet. Sådana har gjorts i många år. Det nya är att patienterna sedan i höstas kan välja att lämna sina synpunkter i samband med sitt besök på sjukhuset eller via en länk i mobiltelefonen. Dessutom efterfrågas patienternas synpunkter kontinuerligt också vid besök på sjukhuset. En förändring är också att enkätsvaren redovisas varje vecka i direkt anslutning till att svaren kommit in. På det sättet får medarbetarna snabb återkoppling på vad patienterna tycker och kan ändra det som inte är bra.

– Vårt mål är att ge en så hög och jämn vårdkvalitet som överhuvudtaget är möjligt. Om vi ska lyckas med det måste vi förstå våra patienters behov, krav och förväntningar, fortsätter hon.

Det finns tre stora utmaningar med patientenkäter: att ställa rätt frågor, att få patienterna att svara och att agera på resultaten från enkäten. Lyckas inte det, blir enkäterna inte ett effektivt verktyg.

Videoskärmar i väntrummen

Nästa steg blir därför att redovisa enkätsvaren, och de åtgärder som gjorts utifrån dem, på videoskärmar i väntrum och andra publika lokaler på Sophiahemmet.

– Då ser patienterna att det lönar sig att säga vad de tycker och det i sin tur kommer leda till att ännu fler svarar på enkäten, säger Marie Wickman Chantereau.

Genomgående visar enkätsvaren att patienterna är mycket nöjda och de slösar gärna med beröm när något är extra bra. Som exempelvis när Hälsocentralen började bjuda patienter som kommit fastande till provtagning på en smörgås efteråt.

– En del av det som kommit fram visste vi redan, som att det är svårt att hitta parkering. Annat var mer överraskande, som att många efterlyser mer generella råd om livsstil ¬som kost, träning och hälsa. Gärna i form av föreläsningar och nyhetsbrev, berättar Marie och konstaterar att det är något som skulle kunna erbjudas tillsammans med Sophiahemmet Högskola.

Patientpaneler

Patientdriven utveckling är ett centralt område för Sophiahemmet. De kommande åren kommer detta att utvecklas bland annat i form av patientpaneler och patientdialoger inom olika områden.

– Patienternas delaktighet är inte bara lagstadgad. Den är nödvändig och stimulerar oss. Deras synpunkter hjälper oss att bli ännu bättre, säger Marie Wickman Chantereau.

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz